گزارش شاخص گرسنگی 2012 - IFPRI

موسسه تحقیقات سیاست غذایی بین المللی یا IFPRI یکی از موسسات گروه مشورتی تحقیقات کشاورزی بین المللی CGIAR است. یکی از اقدامات این موسسه بررسی و انتشار گزارش وضعیت گرسنگی در جهان می باشد که گزارش سال 2011 آن را در این پست ارائه دادم.  برای دریافت مطالب بیش تر و مشاهده نقشه اینجا را کلیک کنید. برای دریافت گزارش 72 صفحه ای امسال هم اینجا کلیک کنید.

/ 0 نظر / 5 بازدید