عجب سالی است 2012

همانطورکه می دانید سال 2012 از نظر زیستمندان سال ریو به علاوه 20 است که سران دول دور هم جمع خواهند شد تا ببینند پس از گذشت دو دهه از اجلاس سران ریو در سال 1992 چه بر سر تنها کره مسکونی آمده است و سیاست ها و استراتژی های اتخاذ شده در سطح  جهانی، منطقه ای، زیر منطقه ای، ملی و محلی چه پیامدهایی در بر داشته است. آژانس ها و برنامه های مختلف سازمان ملل به همراه موسسات بین المللی و تعداد زیادی سمن هم حضور خواهند داشت تا هر یک از هر دری گزارشی ارائه دهند. نمی دانم دبیرخانه کنفرانس مربوطه توان تجزیه و تحلیل این گزارشات را خواهد داشت یا تجزیه و تحلیل آن ها به بعد موکول خواهد شد.

اما علاوه بر این کنفرانس، المپیک لندن را هم شاهد خواهیم بود که از چندی قبل بازی های انتخابی بسیاری از رشته ها برگزار شده و یا در حال برگزاری است. روز چهارشنبه 27 جولای یعنی درست 365 روز مانده به افتتاح آن، بان کی مون دبیرکل سازمان ملل ابراز امیدواری کرد که این المپیک دوستدار طبیعت باشد.

وی همچنین خاطر نشان کرد در سال های آتی، پایداری اولویت اول وی خواهد بود.

/ 0 نظر / 8 بازدید