دوره آموزش راه دور اقتصاد سبز - UNITAR

یونیتار UNITAR اقدام به برگزاری یک دوره آموزش از راه دور با عنوان  "آشنایی با اقتصاد سبز" از 14 ماه می تا 22 ژوئن نموده است. برای اطلاع از مباحث و سرفصل دوره و نیز هزینه ثبت نام به متن ذیل مراجعه نمائید.

Introduction to a Green Economy:

Concepts, Principles and Applications

 

UNITAR/UNEP E-Learning Course, 14 May – 22 June 2012

 

Dear Madam/Sir,

In the run up to Rio+20, the United Nations Institute for Training and Research (UNITAR) in partnership with the United Nations Environment Programme (UNEP) will deliver a new e-learning course entitled “Introduction to a Green Economy: Concepts, Principles and Applications”, from 14 May to 22 June 2012. Participants will learn about different concepts and facets of the green economy, as well as global, national and sector-specific challenges and opportunities to advance low-carbon, resource efficient and socially inclusive development. Additionally, participants will begin to develop basic skills for applying the green economy concept in a real world economic, policy and/or personal context. The e-course has been developed to comply with the requirements of the International ECBCheck Quality Label for e-Learning.

Comprehensive information and registration details are available at http://www.unitar.org/event/unitarunep-e-learning-course-introduction-green-economy-concepts-principles-and-applications and in the attached flyer.Registration is open until 7 May 2012. Get your virtual seat reserved now!

 

Please feel free to disseminate information about this course through your networks, and don’t hesitate to contact us (envgov@unitar.org) should you need any further information.

 

Yours,

 

The UNITAR Environmental Governance Programme Team

 

 

 

Background

The concept of a green economy is receiving increasing international attention, as countries explore new patterns of development that take into account economic, social and environmental sustainability considerations. “Green economy in the context of sustainable development and poverty eradication” will be one of the main themes of the UN Conference on Sustainable Development (Rio+20), June 2012.

 

In order to provide interested stakeholders from government, business, civil society and academia with an introduction to the green economy concept the United Institute for Training and Research (UNITAR) and the United Nations Environment Programme (UNEP) are offering an interactive e-learning course.

Target Groups

The course targets groups and individuals that are interested in obtaining a general understanding about the green economy concept and latest developments. They include:

 

    Civil servants in national Ministries, provincial departments and local authorities

    Diplomats from Permanent Missions and Ministries of Foreign Affairs

    Environmental managers in private sector and civil society organizations

    Faculty, researchers and students

    Interested citizens

Learning Objectives

Participants will learn about different concepts and facets of the green economy, as well as global, national and sector-specific challenges and opportunities to advance low-carbon, resource efficient and socially inclusive development. Additionally, participants will begin to develop basic skills for applying the green economy concept in a real world economic, policy and/or personal context.

After completing the course, participants will be able to:

·       Define the concept of a green economy and explain its value

·       Describe social, environmental and economic benefits of advancing a green economy

·       Identify enabling conditions for greening national economies

·       Provide examples of successful green economy investments, initiatives and projects

·       Identify principal challenges and opportunities for greening key economic sectors

·       Describe national planning processes in support of a green transformation

·       Recognize the range of international and regional green initiatives and support services to foster green development

·       Apply the green economy concept to a real world economic, policy and/or personal context

Methodology

The course pedagogy is adapted to professionals in full-time work. Participants are provided with the opportunity to learn through various experiences: absorb (read); do (activity); interact (socialize); and reflect (relate to one’s own reality). The estimated average workload is seven hours per week over a 6 week period. The reading of an e-book is complemented by a range of learning activities and experiences that include interactive exercises, discussion forums and experiential learning.

Course Fee and Registration

The course participation fee is 600 USD. A number of fellowships are available for participants from Developed Countries (LDCs) and non-profit organizations. For details please contact the UNITAR Environmental Governance Programme at envgov@unitar.org.

 Register at: http://www.unitar.org/event/unitarunep-e-learning-course-introduction-green-economy-concepts-principles-and-applications. Registration deadline: 7 May 2012.

/ 0 نظر / 5 بازدید