نشست مجمع جامعه مدنی قبل از چشم بر اجلاس آسمانEye on Earth Summit - ابوطبی

Civil Society Forum prior to the Eye on Earth Summit, December 11, 2011, Abu Dhabi, UAE

از طریق ابتکار عمل داده های زیست محیطی ابوظبی Abu Dhabi Global Environmental Data Initiative (AGEDI) دولت ابوظبی یک اجلاس جهانی با عنوان دسترسی بیش تر به اطلاعات زیست محیطی و اجتماعی برگزار می کند.  

آژانس محیط زیست ابوظبی میزبان اجلاس چشم به آسمان می باشد که در 15-12 دسامبر 2011 در ابوظبی برگزار خواهد شد. این اجلاس با مشارکت آژانس محیط زیست ابوطبی و یونپ برگزار می شود. قبل از برگزاری این اجلاص مجمعی برای جوامع مدنی در روز 11 دسامبر در ابوظبی برگزار می شود که یونپ آن را هماهنگ کرده است.

هدف از برگزاری مجمع جامعه مدنی فراهم آوردن فرصتی برای نمایندگان 150 جامعه مدنی برای گردهمایی قبل از اجلاس جهانی و جمع بندی نظرات آن ها برای ارائه به اجلاس می باشد. نمایندگان جوامع مدنی می توانند قبل از 15 آگوست پیش ثبت نام خود را انجام دهند.

 www.unep.org/civil-society by August 15, 2011.

افرادی که ثبت نامشان تایید گردد تا اوایل سپتامبر دعوت شرکت در اجلاس را دریافت خواهند نمود  که نشان گر تامین هزینه های سفر و اقامت در طول اجلاس می باشد. برای اطلاعات بیش تر می توانید از این راه تماس بگیرید:

Jose de Mesa (Jose.Demesa@unep.org) or Alexander Juras (Alexander.Juras@unep.org).

For more information on the Summit, please also visit www.eyeonearthsummit.org

The Major Groups and Stakeholders Branch
United Nations Environment Programme (UNEP)
P.O. 30552 Nairobi, Kenya

http://www.unep.org/civil_society/

/ 0 نظر / 10 بازدید