فراخوان اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست - شهریور 93

 
 
برگزار کنندگان: دانشگاه شهید باهنر کرمان

-----------------
تحت حمایت اطلاع رسانی وب سایت ایران کنفرانس
مهلت ارسال چکیده مقالات:
مهلت ارسال متن کامل مقالات: 20 اردیبهشت 1393
تاریخ برگزاری همایش: 19 و 20 شهریور 1393
سایت همایش: ncsmser.uk.ac.ir
تلفن تماس دبیرخانه: 3202655-0341
آدرس دبیرخانه: کرمان، انتهای بلوار 22 بهمن،
دانشگاه شهید باهنر، دانشکده کشاورزی،
گروه علوم و مهندسی خاک
محل برگزاری: کرمان
ایمیل: ncsmsre@conf.uk.ac.ir
/ 0 نظر / 36 بازدید