فراخوان عمومی پاک سازی مشارکتی جنگل - 25 شهریور

بدین وسیله از کلیه سازمانهای مردم نهاد، دستگاههای دولتی مرتبط و رسانه های کشور جهت همکاری در برگزاری این روز دعوت به عمل می آید.

برای اطلاع بیشتر به وب لاگ بکاریم برای زمین مراجعه کنید :

http://irantrees.blogfa.com/post-19.aspx

/ 0 نظر / 41 بازدید