ارسال تصاویر برای کنفرانس توسعه پایدار ملل متحد

اخیراً دبیرخانه کنفرانس Rio +20 سایتی را تعبیه کرده است برای ارائه تصاویر مربوط به توسعه پایدار که شما می توانید به آن مراجعه نموده و تصویری که گویای شیوه ای زندگی پایدار باشد را بارگذاری نمائید.

http://www.uncsd2012.org/rio20/index.php?page=view&type=12&nr=246&menu=14

/ 0 نظر / 9 بازدید