جهاد کشاورزی مکلف به تولید محصولات راهبردی شد

شورای اقتصاد در جلسه مورخ پنجم خرداد 93 به استناد مفاد ماده (3) قانون برنامه و بودجه و در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصادی مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب مورخ 29 بهمن 92، پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی در خصوص (برنامه اجرایی اقتصاد مقاومتی)مبانی و مستندات، اهداف، سیاست ها و برنامه های عملیاتی وزارت جهادکشاورزی را تصویب کرده بود.

 بر همین اساس، افزایش تولید محصولات راهبردی و ارتقای ضریب خوداتکایی آنها، افزایش تولید داخلی نهاده های کشاورزری، تامین ذخایر مطمئن راهبردی، تنظیم بازار داخلی، مثبت کردن تراز تجاری با توسعه صادرات و حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع طبیعی و پایه از اهداف در نظر گرفته شده برای وزارت جهادکشاورزی است.

 جزئیات برنامه های عملیاتی اقتصاد مقاومتی وزارت جهاد کشاورزی

 1 - برنامه های متناظر با سیاست 'افزایش کمی و کیفی تولید به ویژه در محصولات راهبردی و ارتقای ضریب خودکفایی'

 * افزایش ضریب خوداتکایی محصولات اساسی همچون گندم، برنج، شکر، سیب زمینی، دانه های روغنی، حبوبات، پنبه، انواع گوشت، شیر و تخم مرغ

 * تجهیز و نوسازی اراضی، احداث و تکمیل شبکه های اصلی و فرعی

 * گسترش پژوهش های کاربردی برای محصولات راهبردی

 * اعمال استانداردهای زیست محیطی و بهداشتی، مدیریت پسماندها و کنترل باقی مانده دارویی و سموم در محصولات کشاورزی و گسترش مبارزه بیولوژیکی و تلفیقی با آفات گیاهی

 * حمایت از توسعه محصولات سالم، طبیعی و ارگانیک

 * تعیین الگوی کشت بهینه ملی و منطقه ای

 * تجهیز و نوسازی ناوگان ماشینی بخش کشاورزی

 * اجرای نظام جامع دامپروری و پوشش بهداشتی دام و طیور و آبزیان

 * ایجاد و گسترش شرکت های خصوصی مشاوره ای ترویج و آموزش و دفاتر خدمات فنی و تخصصی و استفاده از ظرفیت فارغ التحصیلان کشاورزی و منابع طبیعی

 

 2 - برنامه های متناظر با سیاست 'افزایش تولید و ارتقای بهره وری منابع و عوامل تولید'

 * تأمین داخلی نهاده های مورد نیاز بخش شامل بذور و نهال های اصلاح شده، کود، سم، ماشین آلات و ادوات کشاورزی

 * پایش کیفیت منابع خاک، آب و سایر عوامل تولید

 * بهبود ماده آلی خاک و حاصلخیزی خاک های کشاورزی

 * تجهیز، نوسازی و ساماندهی اراضی کشاورزی

 * ارتقای مدیریت آب بخش کشاورزی و در اولویت قرار دادن افزایش راندمان آبیاری در تمام مراحل با تأکید بر اجرای روش های نوین آبیاری

 * بهبود و افزایش عملکرد در واحد سطح

  

3 - برنامه های متناظر با سیاست 'تأمین ذخایر مطمئن راهبردی و تنظیم بازار داخلی'

 * ذخیره سازی محصولات راهبردی از جمله گندم، برنج، شکر، گوشت، روغن با محوریت بخش خصوصی

 * تنظیم بازار محصولات کشاورزی و فرآورده های آن با محوریت صنوف ذیربط

حمایت و پشتیبانی از زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی در فرآیند تولید، عرضه و بازار محصولات

 * توسعه و پوشش بیمه ای مناسب و کاهش خطرپذیری تولید محصولات کشاورزی با محوریت بخش خصوصی

* تقویت و تکمیل زنجیره تولید و عرضه محصولات برای مصرف داخلی و صادرات

 * طراحی و اجرای نظام تعرفه ای مؤثر بر واردات محصولات کشاورزی

 * مدیریت مخاطرات وامنیت غذایی با بهره برداری از منابع تولید خارجی (کشت فراسرزمینی)

 

 4 - برنامه های متناظر با سیاست 'توسعه صادرات محصولات کشاورزی و گیاهان دارویی، صنعتی، خوراکی و فرآورده ها'

 * افزایش تولید در محیط های کنترل شده گلخانه ای

 * افزایش فرآوری محصولات، کاهش ضایعات در تولید و فرآوری

 * توسعه صادرات محصولات کشاورزی و مواد فرآوری شده (زراعی، باغی، گیاهان دارویی، دامی، شیلاتی و جنگلی و مرتعی)

 * افزایش محصولات باغی دارای مزیت های صادراتی

 * تثبیت و روان سازی مقررات تجارت خارجی محصولات کشاورزی

 * برندسازی محصولات کشاورزی

 

5 - برنامه های متناظر با سیاست 'حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع طبیعی و پایه'

 * حفاظت اراضی کشاورزی با رویکرد اصلاح کاربردی و توسعه باغات در اراضی شیب دار

 * اصلاح ساختار و ایجاد تعادل جمعیت دامی متناسب با منابع با تأکید بر مراتع

 * حفاظت، احیاء، توسعه و بهره برداری اصولی از جنگل ها و مراتع کشور، حدنگاری (کاداستر) منابع طبیعی و اراضی کشاورزی

 * حفاظت از منابع آب و حفاظت خاک و مهار کانون های فرسایش آبی و بادی و تعدیل اثرات خشکسالی

 * اجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت خاک، مقابله با بیابان زایی، تعدیل اثرات خشکسالی و ریزگردها

 * حفاظت، حمایت، احیاء و توسعه جنگل ها و مراتع

 * ارتقاء و توانمند سازی مدیریت منابع طبیعی و مشارکت مردم در حفاظت و بهره برداری.

/ 0 نظر / 176 بازدید