گزارش مراتع جهان

هر از چند گاهی به قسمت آمار وبلاگ و بازدیدها مراجعه می کنم تا ببینم بازدیدکنندگان در جستجوی چه مطلبی بوده اند که سر از این وبلاگ در آورده اند. امروز هم بعد از چندی به قسمت مورد نظر رفتم و دیدم که چند موردی بوده که به دنبال " مراتع جهان" و "گیاهان مرتعی آفریقا" بوده اند.

خوب بنابراین ترغیب شدم در نوشتاری به این مقوله بپردازم. سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد در قالب برنامه ای (Country Pasture Profile) اقدام به گردآوری گزارشات مرتع و چراگاه کشورهای مختلف نموده است که در حال حاضر گزارش 100 کشور جهان گردآوری شده است. گزارش کشور ایران را هم خودم سال ها پیش تهیه کردم که به نظرم باید یک بازنگری روی آن داشته باشم علی ایحال برای مشاهده این گزارشات اینجا را کلیک کنید.

/ 0 نظر / 16 بازدید