همایش ملی جریان و آلودگی هوا

محورهای همایش

جریان و آلودگی هوای شهری
آلودگی ناشی از فرسودن قطعات
وسایط نقلیه مانند کنت ترمز و آزبست (A1

آلودگی ناشی از سوخت های فسیلی و ترکیبات نفتی (A2


استاندارهای تولید، نگهداری و تامین خودرو از منظر آلودگی هوا (A3

آلودگی هوا و سامانه های تهویه در تونل های شهری و جاده ای (A4

شرایط و روش های فنی و مدیریتی و برنامی ریزی کاهش
آلودگی شهری (A5

مدیریت زیست محیطی مناطق مسکونی و شهری (A6


جریان هوا و آلودگی مناطق صنعتی
انتقال و انتشار آلاینده ها از دودکش ها و منابع نقطه ای و گسترده (B1

توزیع گرد و غبار و فلزات سنگین در هوای خروجی دودکش از کارخانجات مانند ذرات آلومینیوم (B2


توزیع بخارات شیمیایی در ترکیبات وابسته به نفت از صنایع شیمیایی و نفتی (B3

آلودگی هوای مناطق ویژه صنعتی کنار دریا (B4

طرح های آمایش مناطق صنعتی و توسعه پایدار (B5


جریان هوا و آلودگی فضای منطقه ای - موضوع ویژه: ریزگردها
تاثیر تغییرات اقلیمی در مقیاس محلی و منطقه ای و جهانی (C1
منشا، منبع، شیوه حرکت و انتقال ریز گردها (C2
اثرات فیزیکی شیمیایی، طبیعی بیولوژیکی، اقتصادی اجتماعی و فرهنگی (C3
روشهای کاهش و کنترل مشکل ریز گردها در نوار غربی و مرکزی کشور (C4
جنبه های حقوقی و بین المللی (C5

اثرات آلودگی هوا بر بهداشت و سلامت
آثار کوتاه مدت آلودگی هوا از جمله حساسیت ها و عفونت ها و سردرد(D1
آثار بلند مدت آلودگی هوا از جمله بیماری های تنفسی و قلبی و مغز و اعصاب
(D2
آثار آلودگی هوا بر سرطان ها (خون و ریه) در اثر آلودگی های هیدروکربوری و آزبست(D3
تاثیر آلودگی هوا بر چشم و گوش و حلق و بینی
(D4
اثرات روان شناختی آلودگی هوا از جمله کاهش قدرت یادگیری و کاهش آستانه تحمل(D5
اثرات عمومی آلودگی بر سلامت فردی و اجتماعی
(D6

سنجش جریان باد و آلودگی هوا
ارزیابی پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آلودگی هوا (E1
دستگاه های سنجش پارامترهای آلاینده هوا (E2

شیوه ها و دستگاه های سنجش باد و جریان هوا (E3

روش های پایش و شرایط انتخاب محل و زمان نمونه برداری (E4

مدلسازی جریان باد و آلودگی هوا
مدل های تحلیلی و عددی جریان باد و  آلودگی هوا (F1
کاربرد روش های عددی برای سرعت های کم و زیاد هوا (F2

مدلسازی جریان دو بعدی و سه بعدی بزرگ مقیاس هوا و آلودگی- منطقه ای و شهری (F3

مدلسازی جریان کوچک مقیاس هوا و آلودگی در فضاهای بسته ساختمانی و (F4
نیمه بسته مانند تونل ها
مدلسازی جریان خروجی از دودکش ها (F5


موضوعات مرتبط
تخریب لایه ازن و تاثیرات زیست محیطی (G1
باران اسیدی و تاثیرات آن (G2

وارونگی هوا، پیش بینی و مدلسازی (G3

تاثیر افشانه (اسپری) ها در آلودگی محیط (G4
استاندارها، دستورالعمل های آلودگی هوا و قوانین مربوطه G5
دیگر موضوعات مرتبط با سنجش و مدلسازی جریان و آلودگی هوا (G9

/ 0 نظر / 4 بازدید