کمک 59/4 میلیون دلاری بانک جهانی برای سنجش از دور

هیات مدیره بانک جهانی کمک 59/4 میلیون دلاری برای بهبود وضعیت مدیریت منابع آب و کشاورزی به کشورهای اردن، تونس، مراکش، لبنان و نیز شورای آب کشورهای عربی را تصویب نمود.

کمک ارائه شده از سوی تسهیلات محیط زیست جهانی (GEF) برای ارتقاء وضعیت نرم افزار، سخت افزار و کمک های فنی مورد نیاز برای کاربرد گسترده تر ابزارهای پشتیبان تصمیم سازی سنجش از دور و مشاهدات زمینی جهت مدیریت بهینه منابع آب و کشاورزی هزینه خواهد شد.

 

این ابزارها به ارتقاء ظرفیت کشورهای شرکت کننده در پایش مباحث اجتماعی محلی و منطقه ای از جمله آتش سوزی، خشکسالی، سیل، دسترسی به منابع آب، تبخیر و تعرق و تولید محصولات زراعی کمک خواهد کرد. ظرفیت بررسی و مطالعه اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب در سناریوهای بلند مدت اقلیمی از دیگر زمینه های کاری است که ارتقاء خواهد یافت.

منطقه خاور میانه و شمال آفریقا که اصطلاحاً به آن (MENA ) گفته می شود با کمبود شدید منابع آب روبرو است و این مساله به شدت کشاورزی، محیط زیست و عرضه پایدار آب به مناطق شهری که با رشد فزاینده ای هم  برخوردار هستند، را تحت تاثیر قرار می دهد.

در حال حاضر اطلاعات آب از طریق اندازه گیری های محلی پارامترهای عمده مانند بارش، میزان جریان رودخانه و سطح منابع آب به دست می آید. گردآوری داده های میدانی پرهزینه و تاحدی غیرقابل اعتماد می باشد که این کاستی های ناشی از عدم دسترسی به مناطق مختلف شهری، پراکنش نامناسب ایستگاه های اندازه گیری، هزینه، خطاهای انسانی و مواردی از این دست می باشد.

اما با راه اندازی سیستم سنجش از دور می توان با هزینه ای پائین اطلاعاتی به هنگام به دست آورد که در صورت فراهم بودن بسترهای مدیریت بهینه، بخش قابل توجهی از مسائل و مشکلات مبتلابه حل می شود.

برای اطلاعات بیشتر به سایت بانک جهانی www.worldbank.org/mna  مراجعه نمائید.

/ 0 نظر / 8 بازدید