اولین همایش ملی بیابان - 1391

اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)

در خرداد ماه 1391 برگزار می شود

مرکز
تحقیقات بین المللی بیابان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار) را در خرداد ماه سال آینده برگزار می نماید.

محورهای این همایش شامل :

1- انرژی های نو  و پاک

2-بلایای
طبیعی
3-توریسم و
اکوتوریسم
4-علوم زمین، صنعت و
معدن
5-
کاربرد فنآوری های نوین در
علوم بیابان
6-کشاورزی
7-
مسائل اقتصادی و
اجتماعی
8-منابع طبیعی و محیط
زیست
9-
هنر و
معماری
10-هیدرولوژی و منابع
آب


زمان
برگزاری همایش بیست و چهارم و بیست وپنجم خرداد 1391 بوده و آخرین فرصت ارسال مقاله کامل دوازدهم بهمن 1390 می باشد.

واحد خبر اداره روابط عمومی پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی دانشگاه تهران

/ 0 نظر / 6 بازدید