اجرای طرح ترسیب کربن در عراق و افغانستان توسط کارشناسان ایرانی

وی با اشاره به آسیب هایی که از ناحیه بیابانی شدن مناطق خشک کشور را تهدید می کند، بهترین طرح موثر در این خصوص را ˈترسیب کربنˈ عنوان کرد و افزود: این طرح اکنون در 15 استان کشور در حال اجراست که ناظران سازمان ملل در بازدید از مناطق اجرای آن، پیامد این طرح را توسعه اجتماعی و اقتصادی عنوان کرده اند.

کارگر گفت: خوشبختانه کشور ما در اجرای این طرح نیازی به منابع مالی سازمان ملل متحد ندارد و تنها از نظر فنی از اطلاعات آنان استفاده می کند.

مدیرکل دفتر بیابان سازمان جنگل‏ها، مراتع و آبخیزداری، هدف از اجرای طرح ترسیب کربن را سازمان دهی، ایجاد تشکل های روستایی و بسیج جوامع محلی، احیای منابع طبیعی تخریب شده، انسجام بخشی دستگاه ها در توسعه روستاها و ایجاد اشتغال پایدار عنوان کرد.

کارگر در خصوص دیگر طرح های اجرایی برای مقابله با بیابانها اشاره کرد و گفت: تاکنون در سطح هفت میلیون هکتار با بیابان ها مقابله شده و علاوه بر آن طرح های بذرپاشی، حفاظت و قرق، ساخت بادشکن و سایر موارد نیز اجرا شده است.

وی با اشاره به پدیده گرد و غبار در برخی از استان های کشور گفت: بیش از 90 درصد این گرد و غبارها منشا خارجی دارد که ما توانسته ایم منشا داخلی آنرا کنترل کنیم اما کار در کشورهای همسایه با توجه به ناامنی هایی که دارند مشکل است.

مدیر کل دفتر بیابان سازمان جنگل‏ها، مراتع و آبخیزداری گستره بیابان های کشور را 32 میلیون هکتار عنوان و اظهار کرد: باید با جدیت جلو تخریب منابع طبیعی را بگیریم چرا که در غیر این صورت مناطق بیابانی جدید ایجاد می شود.

کارگر گفت: برای اجرای طرح بین‏المللی ترسیب کربن تفاهم‏ نامه‏ای بین سازمان جنگل‏ها، مراتع و آبخیزداری کشور و دفتر برنامه عمران سازمان ملل متحد به امضا رسیده که با پشتوانه ای خوب در مدت پنج سال اجرا می‏شود.

طرح ترسیب کربن در مناطق بیابانی شهرستان اسفراین در استان خراسان شمالی نیز در حال اجرا است که استانداری 20 میلیارد ریال منظور کرده و 80 میلیارد ریال نیز از محل اعتبارات ملی برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده است.

/ 0 نظر / 27 بازدید