تاثیر دام بر تخریب محیط زیست

در سال 2006 فائو گزارشی منتشر کد با عنوان سایه سنگین دام بر محیط زیست. این گزارش 400 صفحه ای با اشاره به اثرات دام بر تغییر اقلیم، تخریب سرزمین، تنوع زیستی، آلودگی آب و تعداد دامی که در جهان وجود دارد، دام را مخرب ترین عامل تخریب محیط زیست دانسته است.

وقتی در سایت های مختلف جستجو می کردم دیدم که کارشناسان تغذیه دام در برخی کشورها از جمله آرژانتین در حال تحقیق در زمینه روش هایی برای کاهش میزان گاز متان خروجی از دستگاه گوارش دام ها می باشند.

اما به تازگی در جلسه ای که در دبیرخانه کنوانسیون مقابله با بیابان زایی در شهر بن آلمان برگزار  شد آقای Allan Savory که کارشناس مرتع است و سال ها تجربه کار در مراتع آفریقا را دارد یک سخنرانی در نقد تاثیر دام بر محیط زیست ارائه داد و انسان و مشخصاً مدیریت وی را عامل تخریب دانست.

 

/ 0 نظر / 19 بازدید