فراخوان نخستین همایش بین المللی آتش‏سوزی در عرصه‏های منابع طبیعی

با توجه به خسارات شدید آتش‏سوزی در عرصه‏های منابع طبیعی در سال‏های گذشته و ضرورت توجه بیشتر به این موضوع و روش‏های نوین مدیریت و مبارزه با بحران آتش‏سوزی در عرصه‏های منابع طبیعی و همچنین بهره‏گیری از تجربیات و یافته‏های علمی و پژوهشی اساتید مراکز دانشگاهی، پژوهشگران، مدیران و صاحب نظران، نخستین همایش بین‏المللی آتش‏سوزی در عرصه‏های منابع طبیعی در تاریخ 4 تا 6 آبان ماه 1390 در استان گلستان (گرگان) برگزار می‏گردد.

محورهای همایش:

 • ·        تغییرات اقلیم و آتش‏سوزی
 • ·        مدیریت و مبارزه با آتش‏سوزی
 • ·        تاثیر آتش‏سوزی بر محیط زیست
 • ·         احیای عرصه‏ها بعد از آتش‏سوزی
 • ·        رفتارشناسی و اکولوژی آتش‏سوزی
 • ·        کاربرد فناوری نوین در آتش‏سوزی
 • ·        مسایل اقتصادی و اجتماعی در آتش‏سوزی
 •  .       ساختار تشکیلاتی در مدیریت بحران آتش‏سوزی

برگزار کنندگان همایش:

 • سازمان حفاظت محیط زیست کشور
 • سازمان مدیریت بحران کشور
 • سازمان جنگل‏ها، مراتع و آبخیزداری کشور
 • استانداری استان گلستان
 • بنیاد نخبگان استان گلستان
 • دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان (دانشکده علوم جنگل)
 • سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 • بسیج اساتید و مهندسین استان

  سایت همایش:    WWW.Fireconf.Golestan.gov.ir

  پست الکترونیک:  Fireconf@golestan.gov.ir

  تلفکس دبیرخانه:  2260098- 0171 

  نشانی دبیرخانه همایش:

  استان گلستان- گرگان- خیابان دکتر بهشتی- جنب اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان –
  بنیاد ملی نخبگان استان گلستان- کد پستی 85799-49166

 

/ 0 نظر / 17 بازدید