نقش سرمایه گذاری در خدمات زیست محیطی بر امنیت غذایی

برنامه محیط زیست سازمان ملل - سرمایه گذاری روی اکوسیستم های سالم می تواند ضمن کمک به بهبود وضعیت امنیت غذایی و ارتقا ظرفیت برگشت پذیری در مقابل تغییر اقلیم،  منافع اقتصادی هم برای جوامع فقیر در بر داشته باشد.

چند روز پیش در جریان برگزاری مراسم هفته جهانی آب در استکهلم سوئد " رویکرد اکوسیستمی به امنیت آبی و غذایی" به راه افتاد که تاکید بر ایجاد ارتباط بین اکوسیستم ها، آب و غذا از طریق کشت محصولات متنوع، کشت درخت در مزارع و افزایش توان جمع آوری و استحصال آب دارد.

این اقدامات می تواند به جلوگیری از کمبود آب و تامین نیازهای روزافزون مواد غذایی جمعیت جهان که تا سال 2050 به 9 میلیارد نفر خواهد رسید کمک نماید. برای مشاهده اصل گزارش که کار مشترک یونپ و موسسه بین المللی مدیریت آب و 19 سازمان دیگر است به آدرس ذیل مراجعه نمائید:

http://unep.org/newscentre/Default.aspx?DocumentID=2649&ArticleID=8834&l=en">press

در گوشه ای از این گزارش اشاره شده است که از طریق مدیریت بهتر اکوسیستم حدود 600 خانوار ساکن در منطقه آمازون کشور پرو رشد درآمدی داشتند در حالی که این عده فقط از ماهی گیری و جنگل ارتزاق می نمودند. افزایش تولید مواد غذایی همزمان با اجرای برنامه های حفاظتی بود که برای 16 جمعیت ساکن جنگل انجام می شد.

/ 0 نظر / 4 بازدید