مشاهده شوری اقیانوس ها با استفاده تصاویر ماهواره ای - ناسا

همانگونه که در تصویر ذیل مشاهده می شود و ناسا آن را منتشر کرده می توان میزان شوری اقیانوس ها را با استفاده از تصاویر ماهواره ای دریافت. برای اطلاعات بیش تر به این آدرس مراجعه کنید.

/ 0 نظر / 23 بازدید