رویکرد جدید مراقبت از زمین (Landcare) در کنوانسیون بیابان زدایی

این روزها دهمین کنفرانس اعضاء متعاهد کنوانسیون مقابله با بیابان زایی و تقلیل اثرات خشکسالی در کره جنوبی در حال برگزاری است. کارشناسان شرکت کننده در کنفرانس فوق برای توقف و معکوس کردن روند بیابان زایی بر "رویکرد مراقبت از زمین" تاکید کردند. رویکرد فوق برای مدیریت پایدار سرزمین ظاهراً مورد توافق عموم قرار گرفته است. رویکرد فوق کاملاً مشارکتی و پائین به بالا  است که به بهبود وضعیت معیشتی مردم ضمن حفاظت از منابع طبیعی کمک می کند. در جریان مذاکرات مربوط به این رویکرد آقای Dennis Garrity، رئیس Landcare International و سفیر مناطق خشک کنوانسیون بیابان زدایی تلاش های بسیاری برای توجیه شرکت کنندگان در کنفرانس به خرج داد.

در این میان کارشناسانی از کشورهای استرالیا، ایسلند، آفریقای جنوبی و ایالات متحده از تجارب خود در زمینه چالش ها و موفقیت های خود سخن گفتند.

کارشناسان استرالیایی حین توجیه این رویکرد به داوطلبانه بودن این رویکرد سخن گفتند و این که وزارت کشاورزی به ازاء هر یک دلاری که گروه Landcare  جمع کرده و به دولت ارائه دهد، دولت هفت برابر آن ارائه می دهد.

/ 0 نظر / 7 بازدید