افتتاح اولین بانک بذر در ایران

به‌منظور کاهش استفاده از بذرهای هیبرید و چینی؛ اولین بانک بذر کشاورزان در ایران راه‌اندازی شد

اولین بانک بذر کشاورزان در ایران به عنوان دومین بانک نمونه در خاورمیانه خردادماه امسال در گرمسار راه‌اندازی ‌شد.
احمد طاهری – مدیر عامل توسعه کشت و صنعت گرمسار اظهار کرد: با راه‌اندازی این بانک بذر از تمرکززدایی جلوگیری و تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی حفظ می‌شود. همچنین ارقام ژن در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد چرا بانک بذر کشور بذرهای بومی که با محیط سازگار باشند را در اختیار کشاورزان قرار نمی‌دهد و این بانک بذر تنها در اختیار محققان قرار می‌گیرد لذا این بانک ژن و بذر از ایکاردا سوریه برای کشاورزان وارد شده است.
طاهری گفت: با این اقدام اصلاح مشارکتی بذر در شرایط محیط اقلیمی و مزرعه کشاورزان صورت می‌گیرد. همچنین ژن‌ها در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرند و فریز نمی‌شوند و به روز هستند؛ با توجه به اینکه بذرهای ایستگاه‌های تحقیقاتی با تغییرات آب و هوایی که نیاز مبرم به آب و سموم شیمیایی دارند، اگر از ارقام بومی و ژن‌های محلی خود استفاده کنیم وابستگی‌ها و نهاد محور بودن از بین می‌رود و مزرعه محور می‌شود.
وی اظهار کرد: این بذر‌ها توانایی خاص در شرایط اقلیمی دارند و اگر به سوی یکنواختی بذر‌ها پیش رویم ممکن است امنیت غذایی کشور به مخاطره بیفتد در حالی که اگر ارقام بومی و ژنتیک‌های سازگار با محیط داشته باشیم توانایی بزرگی در کشاورزی خواهیم داشت.
طاهری با اشاره به این‌که بذرهای مورد استفاده کشاورزان بیشتر بذرهای هیبرید است، گفت: بذر هیبرید تنها یک سال بارور بوده و نیازمند مصرف سموم و کود شیمیایی زیادی است.


واردات بذر خیار هیبرید و خربزه مشهدی چینی!
وی با اشاره به این‌که ایران بزرگ‌ترین واردکننده بذر خیار هیبرید در جهان است، گفت: ‌ در حالی که ژنتیک‌های محلی خیار اصفهانی را داریم. همچنین امروزه خربزه مشهدی چینی وجود دارد؛ بدین معنا که هر ساله کیلویی ۷۰ هزار تومان بذر این محصول فقط برای یک سال خریداری می‌شود و چون توانایی تکثیر زیادی در سال اول دارد مورد استقبال کشاورزان قرار می‌گیرد اما هیچ بذری از خود تولید نمی‌کند و نیاز بسیار مبرم به آب، سموم و کودهای شیمیایی دارد. لذا بذر‌ها بومی در حال خارج شدن است که با تشکیل بانک ژن در اختیار کشاورزان از ورود بذرهای غیر بومی و هیبرید جلوگیری می‌شود.
طاهری اظهار کرد: براساس فرایندی که در ایستگاه‌های تحقیقاتی داریم ۱۲ سال طول می‌کشد که بذر در اختیار کشاورزان قرار بگیرد که با تشکیل بانک بذر کشاورزان بذر سازگار با مزارع کشاورزان تامین می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: هرچه ارقام و بذرهای مصرفی در بخش کشاورزی به روز باشد با شرایط اقلیمی سازگار خواهد بود و وابستگی اقتصادی کشورمان را می‌کاهد.
منبع: ایسنا

/ 0 نظر / 116 بازدید