مراسم ساعت زمین 1392

بر این اساس و باهدف  محافظت از کره زمین ؛ از ساعت هشت و نه نیم بعد از ظهر بوقت محلی هر کشوری تا ساعت نه و نیم بعد ازظهر ، کلیه چراغ های غیر ضروری ؛ تلویزیون و رایانه ها  ؛ بمدت یک ساعت خاموش میشوند . این واقعه   اقدامی برای  یادآوری به مردم  سراسر جهان در خصوص لزوم حفاظت از کره زمین و کاهش آسیب های زیست محیطی محسوب  میشود.  سال گذشته ساعت زمین در هفت هزار شهر یکصد و پنجاه و دو کشور جهان برگزار شد.

برای اطلاعات بیش تر می توانید به سایت ساعت زمین در ایران مراجعه نمائید.

/ 0 نظر / 5 بازدید