پروژه منارید MENARID صاحب لوگو شد

این پروژه 4 محور تخریب سرزمین، تغییر اقلیم، تنوع زیستی و آب های بین المللی را پوشش می دهد که در 3 سایت در استان های سیستان و بلوچستان، یزد و کرمانشاه اجرا خواهد شد. ضمن این نظر  که نظر به جامع بودن به مثابه چتری پروژه مدیریت پایدار آب و خاک حبله رود را هم پوشش خواهد داد.

پیش از نوروز 1390 سند پروژه به امضاء رسید و حدود دو ماه قبل اقدام به انتشار آگهی جذب مشاور و پرسنل اداری پروژه نمودند که در حال حاضر پروژه دارای ساختار ذیل می باشد.

1- مشاور ارشد بین المللی

2- مدیر اجرایی پروژه

3- 5 نفر مشاور ملی برای رشته های مختلف از جمله مدیریت جامع، پایش و ارزیابی، مدیریت دانش و ...

4- کمیته اجرایی

5- واحدهای استانی.

سه روز قبل هم لوگو پروژه طراحی شد که ملاحظه می نمائید.

/ 0 نظر / 43 بازدید