کنفرانس حکمرانی سیستم جهان تحت فشار - 2012

از روز 26 مارس 2012 مصادف با 7 فروردین 1391 کنفرانسی با عنوان حکمرانی سیستم جهان در سیاره تحت فشار برگزار شد. در این کنفرانس بیش از 2000 نفر از نقاط مختلف جهان و از طیف های مختلف حضور داشتند.

شما می توانید از طریق اینجا وارد سایت فوق شده و در جریان مباحث مطرح شده قرار گیرید.

Earth System Governance at Planet under Pressure Conference

The scientific community is meeting at the Planet under Pressure Conference, which begins today. It is expected that over 2000 participants will gather to discuss global sustainability issues. The Earth System Governance Project will play a role in the conference in engaging on discussions of governance, from local to global.

An overview of panel sessions related to earth system governance or convened by researchers from the Earth System Governance research alliance is available here.

/ 0 نظر / 4 بازدید