اثرات کلان شهرها بر آلودگی هوا و اقلیم - گزارش

کلان شهر اثرات شگرفی بر آلودگی هوا و اقلیم دارند که ساکنین این شهرها با بسیاری از اثرات آن ها آن ها آشنا هستند. در گزارشی که سازمان هواشناسی جهانی منتشر کرده نگاهی هم به تهران هم داشته است. برای دریافت این گزارش اینجا کلیک کنید.

/ 1 نظر / 13 بازدید