کمک برای شناسایی روش های غلبه بر چالش تغییر اقلیم بر بخش دام

 دبیرخانه جامعه کشورهای منطقه اقیانوسیه (SPC) کمکی به کشور واناتو به منظور شناسایی روش های غلبه بر چالش های تغییر اقلیم بر بخش دام این کشور ارائه می دهد.کمک  SPC در قالب ظرفیت سازی کشاورزان برای استفاده از پیش بینی های فصلی و اعلام تصمیمان مدیریت دام می باشد.

SPC Assists Vanuatu with Livestock Sector Adaptation to Climate Change

براساس SPC تغییر اقلیم اثرات مخربی بر دام ها دارد که برخی از آن ها عبارتند از: تنش حرارتی ناشی از افزایش دما، افت تولید گوشت، شیر و تخم مرغ، بالارفتن تلفات دامی ناشی از طوفان ها، گردبادها، از بین رفتن مراتع و خوراک دام در اثر  آتش سوزی افسار گسیخته و خشکسالی و آسیب رسانی به زیرساخت های لازم برای رساندن دام به بازارها.

اما راستی آیا تغییر اقلیم تاثیری بر ما ندارد؟ تازه سازمان جنگلها به عنوان متولی منابع طبیعی آئین نامه ای برای تشکیل کارگروهی در خصوص تغییر اقلیم در دست تدوین دارد. امیدوارم اگر چه دیر تشکیل شده ولی این کارگروه با جدیت موضوعات را پیگیری نماید.

/ 0 نظر / 8 بازدید