همایش ملی بحران آب و پیامدهای ناشی از آن - اردیبهشت 91

 
محورهای همایش
1- بحران آب و تاثیرات آن بر منابع آبهای سطحی و زیرزمینی

2- بحران آب و مصارف صنعتی و شهری

3- بحران آب و استفاده از آبهای نامتعارف

4- بحران آب و استفاده از فناوریهای نوین

5- بحران آب و مدیریت منابع آب

6- تغییرات اقلیمی، خشکسالی و بحران آب

7- بحران آب و تاثیرات اقتصادی و اجتماعی آن

8- بحران آب و  تاثیرات اقتصادی و اجتماعی آن

9- راههای مقابله با بحران آب
 
برگزار کنندگان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس
مهلت ارسال چکیده مقالات:
مهلت ارسال متن کامل مقالات: 25 فروردین 1391
تاریخ برگزاری همایش: اردیبهشت 1391
سایت همایش: 2.181.238.195/hamayesh/home.html
تلفن تماس دبیرخانه: 05342224901-4
آدرس دبیرخانه: فردوس - خیابان همافران- دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس
محل برگزاری: مشهد مقدس
ایمیل: mpf@ferdowsiau.ac.ir
/ 0 نظر / 5 بازدید