25 سال کار در زمینه مناطق خشک آفریقا - IIED

موسسه بین المللی برای توسعه محیط زیست یا بخشی به نام مناطق خشک دارد و حدود 25 سال است که در این زمینه در کشورهای آفریقایی کار کرده است. اخیراَ در ماه مارس 2012 گزارشی دو صفحه ای ماحصلی از این 25 سال کار خود در تحقیقات عملی را ارائه داده است که می توانید از اینجا به آن دسترسی یابید.

/ 0 نظر / 8 بازدید