محیط زیست:از همان اول مخالف پرورش ماهی در فشافویه بودیم

وی ادامه داد: باتوجه به اینکه سطح آب سد فشافویه پایین آمده بود و دبی آب که باید بین 4 تا 6 می‌بود اما به عدد 2 رسیده بود، بنابراین کمبود اکسیژن اصلی‌ترین عامل مرگ شناخته شده است. 

مدیرکل محیط زیست استان تهران ادامه داد: همچنین مدیریت ضعیف بهره‌بردار در  رعایت نکردن ظرفیت اکوسیستم و میزان تخم‌ریزی مزید بر علت شده و زمانی که آب دریاچه 200 هکتار باشد، گنجایش پرورش 2 هزار ماهی را دارد اما بهره‌بردار زمانی که آب سطح دریاچه به 50 هکتار کاهش یافته برای 2 میلیون قطعه ماهی تخم‌ریزی شده و این حادثه را رقم زده است. 

حیدرزاده ادامه داد: البته نباید سیستم فاضلاب شهرک واوان را نادیده گرفت که خوشبختانه عملیات عمرانی برای حل این مشکل آغاز شده است.  

*با پرورش ماهی در سد فشافویه مخالفیم 


وی با بیان این مطلب که از سال 86 مخالفت خود را در خصوص درج پرورش ماهی اعلام کرده بودیم؛ اذعان داشت: باتوجه به اینکه مجوز این مجتمع در مرداد ماه پایان می‌یابد از سازمان کشاورزی و جهاد درخواست کردیم که دیگر مجوز پرورش ماهی را صادر نکند چرا که آب سطح از نظر آلودگی میکروبی و صنعتی آلوده است. 

ولی در پایان با تشکر از همکاری همه دستگاه‌های مرتبط خاطر نشان کرد: در این مدت 8 جلسه کارشناسی و 4 بازدید میدانی انجام شد و خوشبختانه همه دستگاه‌ها همکاری کردند، همچنین از این پس نظام مهندسی کشاورزی برای صدور چنین مجوزهایی باید از محیط زیست استعلام بگیرد که در صورت رعایت نکردن از طریق قضایی با آنان برخورد خواهیم کرد. 

/ 0 نظر / 22 بازدید