خلاصه سند Rio+20- آینده ای که می خواهیم.

هنور چند ماهی بیش تر از برگزاری اجلاس سران زمین Rio+20 در ریو نگذشته، آیا باید منتظر بود تا اجلاس Rio+30 و آن موقع گلایه و شکایت از کشورها و سازمان های بین المللی نمود که آن ها برنامه های خود را به هنگام اجرا ننموده اند.

مرکز بین المللی قانون توسعه پایدار (CISDL) اقدام به بررسی اسناد ریو و خلاصه سازی دستاوردهای حقوقی سند فوق در 7 صفحه نموده است که برای دریافت آن اینجا کلیک کنید.

/ 1 نظر / 6 بازدید
z.a

خب چرا متن سند نیست و خلاصه اش هم در دسترس نیست