همایش ملی گیاهان دارویی - شهریور 91

محورهای همایش
1- بوم شناسی گیاهان دارویی کشور و استان

2- طب سنتی و گیاهان دارویی

3- روشهای استخراج و عصاره گیری گیاهان دارویی

4- بررسی فیتو شیمیایی گیاهان دارویی

5- اثرات فیزیولوژیک ، فارماکولوژیک و توکسیکولوژیک گیاهان دارویی

6- اثرات گیاهان دارویی بر ژنتیک و بیوشیمی موجودات زنده

7- تداخلات تغذیه ایی و گیاهان دارویی

8- میکروبیولوژی و گیاهان د ارویی

9- سیاست های پژوهشی و تجاری سازی گیاهان دارویی

10- جایگاه گیاهان دارویی در صنعت داروسازی

11- ملاحظات اخلافی در بکارگیری گیاهان دارویی
برگزار کنندگان: مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
مهلت ارسال متن کامل مقالات: 10 خرداد 1391
تاریخ برگزاری همایش: 5 تا 8 شهریور 1391
سایت همایش: www.yums.ac.ir
تلفن تماس دبیرخانه: 2235137 – 0741
آدرس دبیرخانه: یاسوج – خیابان شهید دکتر جلیل - پردیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج – مرکز تحقیقات گیاهان دارویی – دبیرخانه همایش ملی کیاهان دارویی
محل برگزاری: دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
ایمیل: hmcong91@yums.ac.ir
/ 0 نظر / 10 بازدید