طبیعت امروز Today's Nature
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: حسین بدری پور - یکشنبه ٧ اسفند ۱۳٩٠

برنامه محیط زیست ملل متحد در گزارشی تحت عنوان UNEP Foresight Process on

Emerging Environmental Issues بیست و یک موضوع برای قرن بیست و یکم را بیان نموده است. برای دریافت گزارش 60 صفحه ای فوق اینجا را کلیک کنید.

Issue 001 Aligning Governance to the Challenges of Global Sustainability
Issue 002 Transforming Human Capabilities for the 21st Century: Meeting Global Environmental Challenges
and Moving Towards a Green Economy
Issue 003 Broken Bridges: Reconnecting Science and Policy
Issue 004 Social Tipping Points? Catalyzing Rapid and Transformative Changes in Human Behaviour towards
the Environment
Issue 005 New Concepts for Coping with Creeping Changes and Imminent Thresholds
Issue 006 Coping with Migration Caused by New Aspects of Environmental Change
Food, Biodiversity and Land Issues
Issue 007 New Challenges for Ensuring Food Safety and Food Security for 9 Billion People
Issue 008 Beyond Conservation: Integrating Biodiversity across the Environmental and Economic Agendas
Issue 009 Boosting Urban Sustainability and Resilience
Issue 010 The New Rush for Land: Responding to New National and International Pressures
Freshwaters and Marine Issues
Issue 011 New Insights on Water-Land Interactions: Shift in the Management Paradigm?
Issue 012 Shortcutting the Degradation of Inland Waters in Developing Countries
Issue 013 Potential Collapse of Oceanic Systems Requires Integrated Ocean Governance
Issue 014 Coastal Ecosystems: Addressing Increasing Pressures with Adaptive Governance
Climate Change Issues
Issue 015 New Challenges for Climate Change Mitigation and Adaptation:
Managing the Unintended Consequences
Issue 016 Acting on the Signal of Climate Change in the Changing Frequency of Extreme Events
Issue 017 Managing the Impacts of Glacier Retreat
Energy, Technology, and Waste Issues
Issue 018 Accelerating the Implementation of Environmentally-Friendly Renewable Energy Systems
Issue 019 Greater Risk than Necessary? The Need for a New Approach for Minimizing
Risks of Novel Technologies and Chemicals
Issue 020 Changing the Face of Waste: Solving the Impending Scarcity of Strategic Minerals and
Avoiding Electronic Waste
Issue 021 The Environmental Consequences of Decommissioning Nuclear Reactors

نویسنده: حسین بدری پور - چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٠

 

راستی اگر دریاچه خشک شود (که خواهد شد) باید مطلب مربوط به آن را در کتاب تاریخ یا جغرافی نوه هایمان بیابیم؟ نامش را چه گذاریم دق- پلایا- کویر- دریاچه نمک‌، حتماَ دوستان ژئومورفولوژیست و جغرافیای طبیعی دان نامی پرطمطراق برایش بیابند.

 
مریدی شیخ را پرسید: یا شیخ

دریاچه ارومیه چیست که بر سر آن چنان بلواست؟

فرمود: دیگرهیچ!! مطلبی بود در جغرافی که به کتاب تاریخ انتقال یافت!

و مریدان بسیار شیون نمودندی ...

 

نویسنده: حسین بدری پور - یکشنبه ٢ امرداد ۱۳٩٠

 دومین فراخوان پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

اسفندماه 1390 – کرمان

انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران با همکاری:

دانشگاه شهید باهنر کرمان

مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیش رفته و علوم محیطی

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان

موسسه آموزش عالی کرمان

دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک را برگزار می کند.

محورهای کنفرانس:

¥        آبخیزداری و استحصال آب

¥        آبخوانداری و تغذیه مصنوعی

¥        سیستم های سطوح آبگیر باران

¥        پرده آب بند و سدهای زیرزمینی

¥        مدیریت منابع آب و خاک

¥        فرسایش آبی ( فرآیندها، اندازه گیری ها و مدل ها)

¥        آبیاری و زهکشی

¥        هیدرولوژی، هیدرولیک و ساختمان های انتقال

¥        کاربرد کامپیوتر در مسائل آب و خاک

¥        مهندسی ارزش و اقتصاد مهندسی در مسائل آب

¥        بهره برداری از منابع آب غیر متعارف

¥        پدافند غیرعامل در مسائل آب و آبیاری

¥        خشکسالی در هواشناسی و کشاورزی

 

 

آدرس دبیرخانه:

کرمان، انتهای بلوار 22 بهمن، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دفتر پست دانشگاه، انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران

Email: isiwe_kerman@yahoo.com

Website: www.isiwee.com

نویسنده: حسین بدری پور - دوشنبه ٢٠ تیر ۱۳٩٠

موسسه بین المللی محیط زیست و توسعه (IIED)  یکی از موسسات بین المللی فعال در زمینه محیط زیست و توسعه پایدار می باشد که در انگلستان مستقر می باشد.

این موسسه در زمینه های تغییر اقلیم، مدیریت و حکمرانی سرزمین، مناطق مسکونی، منابع طبیعی و بازار های پایدار فعالیت دارد.

به تازگی این موسسه به دلیل اهمیت و تاثیری که مدیریت پایدار سرزمین بر کنترل و یا به تعبیری سازگاری با تغییر اقلیم دارد، ویدیویی تهیه کرده است با عنوان

Sustainable Land Management Technologies for Climate Change Adaptation in Africa"

  برای دریافت و مشاهده آن به آدرس ذیل مراجعه نمائید:

http://www.iied.org/climate-change/key-issues/drylands/sustainable-land-management-technologies

حسین بدری پور
من بیش از یک دهه سابقه کار در سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور را دارم و در حال حاضر هم در مقطع دکترای منابع طبیعی تحصیل می نمایم. هدف از راه اندازی این وبلاگ اطلاع رسانی در خصوص مباحث روز منابع طبیعی و محیط زیست از قبیل همایش ها، پروژه ها و طرح های مرتبط در سطح ملی و بین المللی می باشد.
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :