طبیعت امروز Today's Nature
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: حسین بدری پور - پنجشنبه ۱ فروردین ۱۳٩٢

اولین روز جهانی جنگل روز 21 مارس سال 2013 برگزار شد. نظر به اهمیت والای جنگل های مناطق خشک در تامین معیشت مردم و حفظ اکوسیستم ها، به این مناسبت آقای لوک ناکاجا دبیراجرایی کنوانسیون مقابله با بیابان زایی که اردیبهشت ماه سال 1391 نیز بازدیدی از ج.ا.ایران داشت پیامی به شرح ذیل ارائه داد:


First celebration of International Day of Forests

​21/03/2013-This year, we celebrate the first International Day of Forests as proclaimed by the UN General Assembly.  Dry forests hold the key to our global
food security. They are the backbone of the dryland ecosystems that make up 44 percent of all cultivated systems and support half of the global livestock. In
contrast to their value, dry forests receive little attention from conservationists, policy makers, business community and the general public. They are not fully considered in in market oriented schemes and global initiatives such as the Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+). We need to scale up these success stories and good practices and design new policies and business models to attract investments that enable agroforestry and other sustainable land management practices contribute to building food-energy-water security while sharply reducing poverty and building resilience in the drylands. 

Above is an excerpt from the message of the UNCCD Executive Secretary Luc Gnacadja for this year's International Year of Forests. To read more of his message
 
 
International Day of Forests video by FAO
International
Day of Forests video by UNEP
حسین بدری پور
من بیش از یک دهه سابقه کار در سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور را دارم و در حال حاضر هم در مقطع دکترای منابع طبیعی تحصیل می نمایم. هدف از راه اندازی این وبلاگ اطلاع رسانی در خصوص مباحث روز منابع طبیعی و محیط زیست از قبیل همایش ها، پروژه ها و طرح های مرتبط در سطح ملی و بین المللی می باشد.
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :