طبیعت امروز Today's Nature
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: حسین بدری پور - چهارشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٠

کنوانسیون رامسر چارچوبی برای ارزیابی آسیب پذیری تالاب ها به تغییر اقلیم منتشر نمود.

دبیرخانه کنوانسیون تالاب های دارای ارزش بین المللی ( کنوانسیون رامسر) در ژوئییه 2011 گزارش فنی شماره 5 خود با عنوان "A Framework for assessing the vulnerability of wetlands to climate change." یا " چارچوب ارزیابی آسیب پذیری تالاب ها در مقابل تغییر اقلیم" را منتشر نمود. در این گزارش ضمن ارائه مفاهیم و تعاریف آسیب پذیری و ارزیابی آسیب پذیری تالاب ها، ارتباط بین ارزیابی آسیب پذیری و ریسک را نیز بیان می کند. علاوه بر آن ها نگاهی نیز به روش ها و رویکردهای جاری ارزیابی آسیب پذیری دارد و چارچوبی کلی برای ارزیابی آسیب پذیری تالاب ها برای اجرای کنوانسیون رامسر ارائه می دهد.
این گزارش به صورت مشترک با گزارش فنی شماره 57 کنوانسیون تنوع زیستی منتشر شد. مولفین این گزارش عبارتند از:


Habiba Gitay, World Bank; C. Max Finlayson, climate change lead member of Ramsar's Scientific and Technical Review Panel (STRP); and Nick Davidson, Ramsar Deputy Secretary General.


گزارش فوق ابزاری است که می توان از آن برای راه اندازی رویکردهای مناسب برای سازگاری مردم محور با تغییر اقلیم در تالاب ها استفاده نمود.
     این گزارش در 26 صفحه تهیه و تدوین شده است و فهرست مطالب آن عبارتند از:

                                    Contents
Foreword
Acknowledgements
Executive summary
1. Introduction
2. Vulnerability and assessment
2.1 A definition of vulnerability
2.2 Vulnerability assessment and risk assessment
3. Overview of methods and approaches for vulnerability assessment
3.1 Different available approaches to assessing vulnerability
3.2 Frameworks incorporating risks of climate change into development planning and projects
4. A framework for wetland vulnerability assessment
5. Challenges and information gaps
6. References

حسین بدری پور
من بیش از یک دهه سابقه کار در سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور را دارم و در حال حاضر هم در مقطع دکترای منابع طبیعی تحصیل می نمایم. هدف از راه اندازی این وبلاگ اطلاع رسانی در خصوص مباحث روز منابع طبیعی و محیط زیست از قبیل همایش ها، پروژه ها و طرح های مرتبط در سطح ملی و بین المللی می باشد.
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :