طبیعت امروز Today's Nature
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: حسین بدری پور - شنبه ٩ دی ۱۳٩۱

امروز 9 دی ماه 1391، چهارمین نشست کارگروه ملی بیابان زدایی ( مقابله با بیابان زایی و تعدیل اثرات خشکسالی) در سالن نعمتی جم وزارت جهادکشاورزی با حضور نمایندگان 11 وزارتخانه، 4 سازمان، یک سازمان مردم نهاد و یک فرد دانشگاهی برگزار شد. 

دستور کار این جلسه عبارت بود از:

- اخبار مرتبط با کنوانسیون

- برنامه کار دبیرخانه 

- مرور گزارش کشوری و مقایسه آن با گزارش سایر کشورهای متعاهد

- ارائه طرح تهیه نقشه علمی مدیریت جامع حوزه های آبخیز


 • اخبار:
 • žاجلاس عدم تعهد  - 4 پاراگراف
 • žکارگاه آموزشی بازنگری برنامه اقدام ملی ( همسو سازی با راهبرد 10 ساله کنوانسیون- دستورالعمل)
 • žآیین نامه تشکیل شورای هماهنگی توسعه پایدار مناطق کویری
 • žهجدهمین اجلاس کنفرانس اعضاء کنوانسیون تغییر اقلیم ( دوحه – قطر) – 3 دسامبر ( کشاورزی، چشم انداز و معیشت)
 • žبرگزاری روز جهانی خاک
 • žبرگزاری همایش بین المللی دریاچه ارومیه
 • žرونمایی از اطلس جامع بیابان زایی ( وزارت نیرو و دانشگاه تهران)
 • žنشست GM( مکانیزم جهانی) برای اجرای کنوانسیون بیابان زدایی
 • žکارگاه آموزشی تسهیلات محیط زیست جهانی (GEF)
 • žتعریف پروژه ای منطقه ای توسط UNEP  در زمینه گرد و غبار بین کشورهای ایران، عراق، ترکیه، سوریه، قطر
 • žبرنامه کاری 2014-2013 منطقه آسیا- اقیانوسیه کنوانسیون بیابان زدایی
 • žاجلاس عالی رتبه سیاست های ملی خشکسالی ( ژنو، 15-11مارس 2013)

 • برنامه کار دبیرخانه
 • žتدوین برنامه اقدام ملی همسو با راهبرد کنوانسیون
 • žتدوین سند استراتژی جامع تامین منابع مالی مقابله با بیابان زایی
 • žبرگزاری کارگاه آموزشی NAP alignment
 • žتدوین برنامه عمل ارتقای ظرفیت های سازمان های ملی مسئول کنوانسیون های زیست محیطی ریو بر اساس گزارش NCSA
 • žتدوین برنامه عمل مشترک سه کنوانسیون زیست محیطی ریو  در سطح کشور
 • žراه اندازی سازوکاری برای اخذ اطلاعات تنظیم گزارش بعدی
 • žبرگزاری روز جهانی بیابان زدایی ( 27 خرداد 1392)
 • مصوبات جلسه:
 • 1- عضویت مراجع ملی تغییر اقلیم و تنوع زیستی در نشست های کارگروه ملی بیابان زدایی
 • 2- عضویت کارشناسان دبیرخانه کنوانسیون های تغییر اقلیم و تنوع زیستی در جلسات کارشناسی دبیرخانه کارگروه ملی بیابان زدایی
 • 3- تدوین برنامه اقدام ظرفیت سازی اجرای کنوانسیون بر اساس نتایج طرح خودارزیابی NCSA
 • 4- تدوین برنامه عمل مشترک سه کنوانسیون زیست محیطی ریو در سطح کشور
 • 5- تدوین سند استراتژی جامع تامین منابع مالی مقابله با بیابان زایی
 • 6- تدوین نظام جامع مدیریت اطلاعات بیابان زایی، تخریب سرزمین و خشکسالی (DLDD) فرآیند تدوین گزارشات کشوری
 • 7-هماهنگی برگزاری روز جهانی بیابان زدایی توسط دستگاه های عضو کار گروه و طرح موضوع در جلسه آتی کارگروه
 • 8- دستور کار جلسه بعدی گزارش وزارت نیرو در خصوص طرح اطلس بیابان زایی و سازمان هواشناسی و بایگاه ملی مدیریت خشکی و خشکسالی کشاورزی.
حسین بدری پور
من بیش از یک دهه سابقه کار در سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور را دارم و در حال حاضر هم در مقطع دکترای منابع طبیعی تحصیل می نمایم. هدف از راه اندازی این وبلاگ اطلاع رسانی در خصوص مباحث روز منابع طبیعی و محیط زیست از قبیل همایش ها، پروژه ها و طرح های مرتبط در سطح ملی و بین المللی می باشد.
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :