طبیعت امروز Today's Nature
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: حسین بدری پور - چهارشنبه ٢٩ آذر ۱۳٩۱

محورهای همایش- بیوتکنولوژی دریایی (Marine Biotechnology)
• حسگرهای زیستی و باکتریهای دریایی
• ژنهای کاوشگر در شناسایی موجودات مفید و مضر (پاتوژنهای ماهی در سیستمهای آبزی پروری)
• ژنهای کاوشگر و اکولوژی آبزیان
• به کار گیری آفت کشهای زیستی در دریاهایی
• مهندسی میکروجلبکهای دریایی در تولید سوخت زیستی
• میکرو ارگانیزم های دریایی و پاکسازی زیستی آلودگیهای نفتی دریا
• حذف آلاینده های زیستی و میکروبی دریای خزر
• حذف آلاینده های زیستی ،نفتی ، فلزات سنگین ، مواد دفع کشتی ها در سواحل جنوبی
• کاربرد تکنیکهای مولکولی در ایجاد و حفاظت از منابع ژنتیک ذخایر ژنتیکی دریایی
• جلوگیری از روند رو به کاهش تثبیت تنوع گونه های دریایی
• بیوتکنولوژی در سلامت و بهداشت موجودات آبزی پروری


2- بیوتکنولوژی منابع (Resource Biotechnology)
• کاربردهای بیوتکنولوژی در کشاورزی پایدار
• بهره برداری پایدار از منابع شیلاتی
• تنوع زیستی و امنیت غذایی
• تاثیر گیاهان تراریخته بر محیط زیست و ارائه راهکارها به منظور رفع اثرات سوء آنها
• تشخیص بیماریها و آفات

3- بیوتکنولوژی و پالایش زیستی
• تکنولوژی ممبرنها
• جلبک و فتوبیوتکنولوژی (Algae and photobiotechnology)
• بهینه سازی فرایندهای تصفیه آب و فاضلاب
• بیوکاتالیزورهای زیست محیطی
• بیوکاتالیزورها و حذف زیستی آنزیمی
• پالایش زیستی و تجزیه زیستی (Bioremediation and Biodegradation)
• کاربرد بیوتکنولوژی در حذف آلودگیهای آب، خاک و هوا
• روشهای نوین امحاء انواع پسماندها
• روشهای نوین حذف ریزگردها با تکیه بر روشهای زیستی
• حذف آلاینده های خروجی خودروها و دودکش صنایع
• حذف آلاینده های مختلف آب، پساب و خاک به روش نوین (اعم از آلاینده های نفتی،کود،سموم،فلزات سنگین و سایر موارد)
• کاربرد بیوتکنولوژی در مدیریت پسماندهای شهری،صنعتی،کشاورزی وبیمارستانی

4- پایش آلاینده ها و بیوتکنولوژی
• اندازه گیری شاخصهای آلودگی با استفاده از روشهای بیوتکنولوژی
• نشانگرهای مولکولی و تنوع زیستی
• مهندسی ژنتیک و تکنولوژی تولید محصولات نوترکیب در حذف آلودگیها
• بیوتکنولوژی و شناسایی گونه های گیاهی و جانوری
• روشهای نوین تشخیص و اندازه گیری آلاینده های محیط زیست (آب،پساب،خاک وهوا) به روش زیستی

5- ایمنی زیستی
• ایمنی زیستی و مخاطرات فناوری زیستی
• ضوابط و مقررات ایمنی زیستی

6- بیوتکنولوژی و صنایع پاک
• بیوتکنولوژی و فناوریهای پاک (Biotechnology and Clean Technology)
• پالایشگاههای زیستی (Biorefineries)
• سوختهای زیستی (Biofuels)
• بیوانرژی (Bioenergy)
• فناوریهای میکروبی و بیوشیمی
• ازدیاد برداشت از مخازن نفتی

7- تاثیر بیوتکنولوژی در تنوع زیستی و حفظ ذخایر ژنتیکی
• روش تشخیص سریع بیماریهای حیات وحش
• حفاظت و نگهداری از گونه های در حال انقراض
• حفاظت از تنوع زیستی
• کنترل گونه های مهاجم غیر بومی

برگزار کنندگان: سازمان حفاظت محیط زیست

دانشگاه محیط زیست
مهلت ارسال چکیده مقالات:
مهلت ارسال متن کامل مقالات: 15 اسفند 1391
تاریخ برگزاری همایش: 1 و 2 اردیبهشت 1392

سایت همایش: uoe.cnf.ir
تلفن تماس دبیرخانه: 32803027-026
آدرس دبیرخانه: کرج -میدان استاندارد -دانشگاه محیط زیست
محل برگزاری: تهران- سالن کنفرانس های بین المللی سازمان حفاظت محیط زیست
ایمیل: hamayesh@uoe.ir

حسین بدری پور
من بیش از یک دهه سابقه کار در سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور را دارم و در حال حاضر هم در مقطع دکترای منابع طبیعی تحصیل می نمایم. هدف از راه اندازی این وبلاگ اطلاع رسانی در خصوص مباحث روز منابع طبیعی و محیط زیست از قبیل همایش ها، پروژه ها و طرح های مرتبط در سطح ملی و بین المللی می باشد.
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :