طبیعت امروز Today's Nature
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: حسین بدری پور - چهارشنبه ۱ آذر ۱۳٩۱

مکانیزم توسعه پاک منتج از پروتکل کیوتو می باشد که اهداف آن در بند  12 پروتکل تصریح شده است و عبارتست از: " کمک به اعضا متعاهد غیر ضمیمه 1 در جهت دستیابی به توسعه پایدار و کمک به اهداف غائی معاهده تغییر اقلیم و نیز کمک به اعضا متعاهد ضمیمه  1برای رسیدن به محدودیت های اعلام شده در انتشار گازهای گلخانه ای".

در گزارشات مختلف اشاره به این شده است که این مکانیزم با اهداف خود فاصله دارد. علی ایحال به تازگی گزارش جامعی تهیه شده است که اقدامات انجام شده این راهکار را ارزیابی نموده است. برای دستیابی به این گزارش کلیک کنید. این گزارش را High Level Panel on the CDM Policy Dialogue در 180 صفحه تهیه نموده است.

 

Assessing the Impact of the Clean Development Mechanism

This report, one of three commissioned by the High-Level Panel on the CDM Policy Dialogue, aims to provide an independent assessment of the impact of the CDM across a broad range of metrics and possible effects.

The impact of the CDM is assessed firstly in relation to its original purposes stated in Article 12 of the Kyoto Protocol, namely “to assist Parties not included in Annex I in achieving sustainable development and in contributing to the ultimate objective of the Convention, and to assist Parties included in Annex I in achieving compliance with their quantified emission limitation and reduction commitments”.

Beyond sustainable development and cost-effective emission reductions, there are other potential impacts of the CDM that have been highlighted by stakeholders in their submissions to the CDM Policy Dialogue and in the literature on the CDM. These include potential impacts on technology transfer, financing, net global greenhouse gas (GHG) emissions, energy security, clean energy investment and the regional distribution of projects, which are all also addressed in the report.

Download the report (external PDF link, 3.4MB)

حسین بدری پور
من بیش از یک دهه سابقه کار در سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور را دارم و در حال حاضر هم در مقطع دکترای منابع طبیعی تحصیل می نمایم. هدف از راه اندازی این وبلاگ اطلاع رسانی در خصوص مباحث روز منابع طبیعی و محیط زیست از قبیل همایش ها، پروژه ها و طرح های مرتبط در سطح ملی و بین المللی می باشد.
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :