طبیعت امروز Today's Nature
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: حسین بدری پور - شنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩۱

برای افزایش سطح جنگل ها فقط توسعه جنگلکاری نمی تواند راه چاره باشد و باید در بدو امر نسبت به شناسایی عوامل تخریب جنگل ها اقدام نمود سپس برای هر یک از عوامل تخریب راه چاره ای اندیشید و همزمان نسبت به گسترش و توسعه جنگلکاری اقدام نمود. REDD که ابتکار عملی با نام کاهش انتشار ناشی از تخریب جنگل و جنگل زدایی است در مطالعه ای که توسط:  Gabrielle Kissinger, Martin Herold, Veronique De Sy انجام شده است اقدام به شناسایی عوامل تخریب جنگل نموده است که این گزارش در حاشیه نشست تغییر اقلیم در دوهه -قطر هم بررسی خواهد شد. برای دریافت گزارش 48 صفحه ای فوق اینجا را کلیک کنید.


Dear Colleagues,

I am pleased to share with you "Drivers of Deforestation and Forest Degradation:  A Synthesis Report for REDD+ Policymakers," to be presented at the REDD+ Partnership meeting in Bangkok tomorrow.  A follow-up side-event is planned during the UNFCCC meetings in Doha, Qatar.

The long-term viability of REDD+ depends on altering business-as-usual activity in sectors currently driving greenhouse gas (GHG) emissions from forests. This synthesis report investigates activities (drivers) that lead to deforestation and forest degradation. It explores the relevance of drivers in REDD+ policy development and implementation, key interventions to address driver activity, the role of drivers for national forest monitoring and for developing REDD+ forest reference (emission) levels. It concludes with recommendations intended to support the on-going international climate negotiations, as well as country-level plans and interventions to affect drivers of deforestation and forest degradation.

To download the report, please visit:

www.regjeringen.no/climate-and-forest-initiative

http://www.decc.gov.uk/assets/decc/11/tackling-climate-change/international-climate-change/6316-drivers-deforestation-report.pdf

Report authors:
Gabrielle Kissinger, Principal, Lexeme Consulting, Vancouver, Canada
Martin Herold and Veronique De Sy of Wageningen University, The Netherlands

Kind regards,

Gabrielle Kissinger

Gabrielle Kissinger, Principal
Lexeme Consulting
Vancouver, BC, Canada
gabrielle@lexemeconsulting.com
www.lexemeconsulting.com

حسین بدری پور
من بیش از یک دهه سابقه کار در سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور را دارم و در حال حاضر هم در مقطع دکترای منابع طبیعی تحصیل می نمایم. هدف از راه اندازی این وبلاگ اطلاع رسانی در خصوص مباحث روز منابع طبیعی و محیط زیست از قبیل همایش ها، پروژه ها و طرح های مرتبط در سطح ملی و بین المللی می باشد.
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :