طبیعت امروز Today's Nature
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: حسین بدری پور - چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳٩۱

به نقل از سایت سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور

دوّمین همایش علمی کنوانسیون مبارزه با بیابان زایی سازمان ملل از 16 تا 19 بهمن ماه سال جاری (1391) معادل4 تا  7فوریۀ 2013 در فورتالزای برزیل برگزار می گردد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانۀ کنوانسیون مبارزه با بیابان زایی سازمان ملل، این همایش دربارۀ موضوعاتی چون ارزیابی اقتصادی گسترش بیابان ها، مدیریت پایدار زمین و مقاومت مناطق خشک، نیمه خشک و مرطوب برگزار می گردد. 

 چارچوب موضوعی فراخوان چکیدۀ مقالات بر توجه لازم علمی به تمام جنبه های DLDD استوار است. در ارسال خلاصۀ مقالات، ارائۀ یافته های مطالعات موردی از مناطق مختلف جغرافیایی به طور ویژه  تشویق شده است. محورهای همایش  و موضوعات آن به شرح ذیل پیشنهاد می شود:

الف ـ عاملان تغییر و افزایش انعطاف پذیری:

• اقتصاد عمومی  مدیریت زمین در جامعه و اجتماعات انسانی
• قیمت زمین، بازار، سرمایه گذاری خارجی در زمین
• حقوق زمین، اصلاحات ارضی، و حکومت
• پیامدهای تغییرات جمعیتی (از جمله تغییر در مناطق روستایی و شهری)
• تخریب سرزمین در کشورهای صنعتی
• کمبود آب و زمین (جنبه های رابطه)
• تغییرات آب و هوا، خطرات و اثرات در DLDD
• عامل مالی تخریب زمین و انعطاف پذیری
 
ب ـ ارزیابی اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی :DLDD
• عاملان سیاست های کلان اقتصادی در مدیریت زمین
• اثرات اقتصادی و اجتماعی DLDD
• شناسایی و ارزیابی خدمات اکوسیستم
• شاخص هایی برای مدیریت پایدار زمین/ DLDD
• آب و خدمات مربوط به اکوسیستم آب و سرزمین
•وظایف خاک و خدمات اکوسیستم مرتبط
• اقتصاد تغییر کاربرد زمین
• دانش سنتی مربوط به مدیریت پایدار زمین/ DLDD
 
ج ـ اقتصاد مدیریت پایدار زمین ( حوزۀ سیاست و عمل): 
• انگیزه هایی برای مدیریت پایدار زمین
• برنامۀ اقتصاد سبز و اثرات آن بر مدیریت پایدار زمین
• تجزیه و تحلیل سیاست، نمونه سیاست خوب
• فرصت های سرمایه گذاری در مناطق خشک، مشارکت عمومی خصوصی
• افزایش آگاهی، تحقیق و آموزش در علم اقتصاد DLDD
• عملکرد خوب در مدیریت پایدار زمین و درس های آموخته
• زمین و برنامه ریزی زیستگاه
خلاصۀ مقاله شامل حداکثر 250 کلمه باید دربرگیرندۀ اهداف، روش پژوهش و یافته های این مقاله باشد و مهلت پایانی دریافت آن تا 10 شهریور 1391 مصادف با 31 آگوست سال 2012 می باشد. چکیده های کوتاه به زبان انگلیسی، و چکیده های بلندتر به زبان های انگلیسی، اسپانیایی یا فرانسوی پذیرفته می شود.
چکیده ها توسط کمیته مشورتی علمی (SAC) بررسی خواهد شد  و معیارهای پذیرش بر مجموعۀ ضوابط زیر استوار است:
• اهمیت  محتوا
• اصالت و نوآوری
• پتانسیل ظرفیت سازی
•تناسب با موضوع کلی کنفرانس
• ارائه و ظاهر رسمی
• تناسب برای سیاستگذاری
حسین بدری پور
من بیش از یک دهه سابقه کار در سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور را دارم و در حال حاضر هم در مقطع دکترای منابع طبیعی تحصیل می نمایم. هدف از راه اندازی این وبلاگ اطلاع رسانی در خصوص مباحث روز منابع طبیعی و محیط زیست از قبیل همایش ها، پروژه ها و طرح های مرتبط در سطح ملی و بین المللی می باشد.
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :