طبیعت امروز Today's Nature
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: حسین بدری پور - جمعه ۱٩ خرداد ۱۳٩۱

اجلاس Rio+20 نزدیک است و آژانس های مختلف در حال رایزنی و گردآوری اطلاعات هستند تا خود را به نیکی عرضه کنند. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه OECD هم یکی از این دست موسسات فعال زیست محیطی است که اقدامات مرتبط با ریو را در قالب گزارش حمع بندی نموده است. برای دریافت این گزارش 48 صفحه ای  این جا را کلیک کنید.

OECD Publication Compiles Rio-Related Work

OECD30 May 2012: The Organisation for Economic Co-operation and Development (OCED) has issued a publication titled "Inclusive Green Growth: For the Future We Want," compiling OECD work of relevance to the UN Conference on Sustainable Development (UNCSD, or Rio+20). Angel Gurría, OECD Secretary-General, noted that its Green Growth Strategy provides a clear framework for how countries can achieve economic growth and development while preventing costly environmental degradation, climate change and inefficient use of natural resources.


The 45-page document includes sections on: what green growth is and how it can deliver sustainable development; the elements of successful green growth strategies; integrating green growth into government policies; international cooperation for green growth; measuring well being and progress towards greener growth; and transforming sectors.

Under elements of successful green growth, strategies highlighted include: cost effectiveness; adoption and compliance incentives; ability to cope with uncertainty and provide a clear and credible signal to investors; effectiveness in stimulating innovation and the diffusion of green technologies; and the extent to which instruments can be designed and implemented in a way that facilities international coordination. Governance is also cited as an important issue for consideration in policy design and implementation.

On integrating green growth into government policies, the report highlights mainstreaming green growth into core economic policies. It stresses the need institutional and governance capacity to implement wide-ranging policy reform, an essential condition for greening growth and achieving sustainable development.

For international cooperation for green growth, technology transfer and international research and cooperation are emphasized. This entails ensuring a wide diffusion of green technologies in areas such as energy, transport and waste disposal. The report underlines that OECD's work shows that not all international green technology transfer knowledge diffusion takes place within advanced economies.

Regarding measuring well being and progress towards greener growth, the OECD agenda calls for improved and new statistical measures aimed at filling the gap between standard economic statistics and indicators that have a more direct bearing on people's lives. The section on transforming sectors focuses on food agriculture and fisheries.

The brochure also includes policy statements to Rio+20 from: the OECD Environment Policy Committee Ministerial meeting, held on 20-30 March 2012; and the OECD Development Assistance Committee (DAC) meeting, held on 3-4 April 2012. [Publication: Inclusive Green Growth: For The Future We Want: OECD Work of Relevant to Rio+20]

حسین بدری پور
من بیش از یک دهه سابقه کار در سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور را دارم و در حال حاضر هم در مقطع دکترای منابع طبیعی تحصیل می نمایم. هدف از راه اندازی این وبلاگ اطلاع رسانی در خصوص مباحث روز منابع طبیعی و محیط زیست از قبیل همایش ها، پروژه ها و طرح های مرتبط در سطح ملی و بین المللی می باشد.
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :