طبیعت امروز Today's Nature
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: حسین بدری پور - دوشنبه ۳ امرداد ۱۳٩٠

کنوانسیون مقابله با بیابان زایی و تقلیل اثرات خشکسالی به منظور بررسی نحوه راه اندازی یک جایگاه علمی بین المللی و بین رشته ای به عنوان بخشی از اقدامات در حال انجام برای اجرای استراتژی 10 ساله خود از یک سو و تبدیل کردن کنوانسیون به عنوان مرجعی جهانی برای دانش علمی و فنی مربوط به بیابان زایی / تخریب سرزمین و تقلیل اثرات خشکسالی، یک بررسی اینترنتی را به راه انداخته است. علاقمندان از سایت کنوانسیون فوق بازدید نمایند. کلیه اطلاعات مربوط به 4 گرینه ای که مد نظر می باشد در آن جا وجود دارد که این گزینه ها عبارتند از: استفاده از شبکه های علمی موجود، ایجاد شبکه های علمی جدید با تمرکز بر موضوعات خاص، استفاده از مکانیزم های مشاوره علمی بین دول و ایجاد پانل های علمی جدید در مورد خاک و سرزمین.

http://www.unccd.int/science/menu.php

حسین بدری پور
من بیش از یک دهه سابقه کار در سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور را دارم و در حال حاضر هم در مقطع دکترای منابع طبیعی تحصیل می نمایم. هدف از راه اندازی این وبلاگ اطلاع رسانی در خصوص مباحث روز منابع طبیعی و محیط زیست از قبیل همایش ها، پروژه ها و طرح های مرتبط در سطح ملی و بین المللی می باشد.
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :