طبیعت امروز Today's Nature
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: حسین بدری پور - جمعه ٥ خرداد ۱۳٩۱

فائو یا سازمان خوارو بار و کشاورزی ملل متحد بخشی تحت عنوان جنگل دارد که این بخش به موضوعات مرتبط با جنگل می پردازد. در سال های اخیر به دنبال مطرح شدن بحث تغییر اقلیم و اثرات شگرف جنگل بر کنترل تغییر اقلیم، بخش فوق موضوعات تغییر اقلیم را نیز با وسواس دنبال می کند و راهکارهایی هم برای درگیر شدن بیش تر در کنترل تغییر اقلیم تدوین نموده است که REDD یکی از این دست موارد می باشد. علی ایحال بخش جنگل به طور ادواری گزارشات فنی ای منتشر می کند که عنوان گزارش فنی شماره 11 آن Forest Management and Climate change: Stakeholder perceptionیا جنگلداری و تغییر اقلیم: درک دست اندرکاران نام دارد. برای دریافت این گزارش 30 صفحه ای اینجا را کلیک کنید.

FAO, in collaboration with forest management, climate change experts and relevant stakeholders, is developing guidelines to assist forest managers to effectively respond to climate change challenges and opportunities.


 These guidelines will include actions related to both climate change adaptation and mitigation and will be relevant to all types of forests, all management objectives and all types of managers. To facilitate the development of the guidelines, a survey was conducted through which forest stakeholders provided their views and perceptions on factors that influence the ability of forest managers to respond to climate change. This publication presents the results of the survey

Forests and Climate Change Working Paper 11. Forest Management and Climate Change: Stakeholder perceptions

To download the publication: http://www.fao.org/docrep/015/md510e/md510e00.pdf 

Best regards

Susan Braatz, Simmone Rose and Marc Dumas-Johansen

حسین بدری پور
من بیش از یک دهه سابقه کار در سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور را دارم و در حال حاضر هم در مقطع دکترای منابع طبیعی تحصیل می نمایم. هدف از راه اندازی این وبلاگ اطلاع رسانی در خصوص مباحث روز منابع طبیعی و محیط زیست از قبیل همایش ها، پروژه ها و طرح های مرتبط در سطح ملی و بین المللی می باشد.
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :