طبیعت امروز Today's Nature
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: حسین بدری پور - چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩۱

شبکه مدیریت ریسک خشکسالی آفریقا - آسیا خبرنامه شماره ماه می 2012 خود را منتشر کرد. انتشار شماره های قبلی آن را هم از این طریق اطلاع رسانی نموده بودم. در این شماره اخباری راجع به چند همایش و کارگاه آموزشی مرتبط، چند فرصت شغلی و چندین گزارش راجع به مدیریت خشکسالی ارائه شده است. برای دریافت شماره ماه می این خبرنامه اینجا را کلیک کنید.

 Description: http://www.disasterriskreduction.net/fileadmin/user_upload/drought/images/small_About004.jpgWe are pleased to inform you that the May 2012 issue of Africa-Asia Drought Risk Management Peer Assistance Network (AADP) newsletter is now available for download


http://www.disasterriskreduction.net/fileadmin/user_upload/drought/docs/AADP%20Newsletter%20-%20May%202012.pdf.  

AADP builds on the successful experiences of African Drought Risk and Development Network (ADDN), which was established jointly by the United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UN-ISDR) and the UNDP Drylands Development Centre in 2005. It intends to scale up the ADDN’s drought peer-learning/-assistance efforts from Africa regional to Africa-Asia inter-regional level.

All the previous issues of the AADP e-newsletter are available for downloadhere.

All the previous issues of the ADDN e-newsletter are available for downloadhere. 

 

Please contact Yuko Kurauchi at yuko.kurauchi@undp.org for any comments you may have on this E-Newsletter and/or for any information you would like to share with over 2,000 ADDN Newsletter subscribers in Africa, Asia and beyond.

 We would also like to take this opportunity to express our sincere appreciation to those who participated in the survey related to the mid-term review of the Africa-Asia Drought Risk Management Peer Assistance Project.

 

Regards,

 Yuko Kurauchi

حسین بدری پور
من بیش از یک دهه سابقه کار در سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور را دارم و در حال حاضر هم در مقطع دکترای منابع طبیعی تحصیل می نمایم. هدف از راه اندازی این وبلاگ اطلاع رسانی در خصوص مباحث روز منابع طبیعی و محیط زیست از قبیل همایش ها، پروژه ها و طرح های مرتبط در سطح ملی و بین المللی می باشد.
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :