طبیعت امروز Today's Nature
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: حسین بدری پور - سه‌شنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩٠

خوب بازار توافق نامه ها و معاهدات بین المللی، منطقه ای و جهانی داغ است آن هم بسیار داغ. این روزها هم توافق جدیدی تنظیم شده است برای محافظت محیط زیست از زباله های خطرناک الکترونیکی. 

بنا بر گزارش سازمان جهانی مخابرات میزان این نوع زباله ها به طور تصاعدی در حال افزایش است. البته خوب مهم هم نیست مدارس مناطق فقیر آفریقا تا مدت ها پذیرای این تجهیزات از رده خارج کشورهای شمال به عنوان اعانه و کمک به آموزش کودکان محروم آفریقایی هستند!!

بگذریم امیدوارم این بار دبیرخانه کنوانسیون بازل و سازمان بین المللی مخابرات راهکاری برای رفع این معضل بیابند.

NEW UN AGREEMENT SEEKS TO PROTECT ENVIRONMENT FROM HAZARDOUS ELECTRONIC WASTE
New York, Mar 13 2012  1:05PM
A new United Nations agreement seeks to diminish the damage caused by electronic waste through the collection and recycling of hazardous materials, as well as by introducing measures to improve the ways in which this equipment is managed.

According to the UN International Telecommunication Union (ITU), electronic waste is expected to grow exponentially, particularly in developing countries, yet only 13 per cent of electronic waste is recycled, many times without safety procedures in place.

The agreement, which was signed between the ITU and the Secretariat of the Basel Convention (SBC), intends to strengthen collaboration between information and communications technology (ICT) and environmental policymakers to address this issue.

“The ICT sector is already making significant progress in improving its environmental performance and reducing e-waste through improved best practices and standards,” http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2012/CM01.aspx">said ITU Secretary-General Hamadoun Touré.

“The collaboration with the Secretariat of the Basel Convention will allow the global community to address this ever-increasing problem through a holistic approach, involving the recycling industry as well as environmental policy makers.”

Electronic waste, which contains toxic materials used in the manufacturing process, can cause widespread damage to the environment and human health. Through the agreement, which was signed yesterday, ITU and SBC will exchange information and practices and will work on joint projects and programmes to set ICT standards and raise awareness among countries about electronic waste management.

“ICT equipment has to be dealt with in view of its entire life-cycle, and this includes the time when the equipment comes to its end-of-life and becomes e-waste,” said Jim Willis, Executive Secretary of the Basel Convention.

“Collaboration between ITU and SBC will further our shared objectives in support of sustainable development that essentially includes environmentally sound management of waste.”

حسین بدری پور
من بیش از یک دهه سابقه کار در سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور را دارم و در حال حاضر هم در مقطع دکترای منابع طبیعی تحصیل می نمایم. هدف از راه اندازی این وبلاگ اطلاع رسانی در خصوص مباحث روز منابع طبیعی و محیط زیست از قبیل همایش ها، پروژه ها و طرح های مرتبط در سطح ملی و بین المللی می باشد.
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :