طبیعت امروز Today's Nature
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: حسین بدری پور - پنجشنبه ۱۸ اسفند ۱۳٩٠

در این مسابقه جوانان 30-13 ساله می توانند سخنرانی ویدیویی کوتاه 3-2 دقیقه ای در خصوص اقدام برای آینده تهیه و ارسال کنند.

TckTckTck and Climate Nexus Launch Rio+20 Video Speech Contest

7 March 2012: The TckTckTck campaign and Climate Nexus have launched a "Win A Date With History" online video speech contest, encouraging young people to submit short video speeches containing ideas for decisive action on sustainability. The winner will deliver their speech at the UN Conference on Sustainable Development (UNCSD, or Rio+20) in June 2012.

The aim of the contest is to ensure that at Rio+20, governments agree to bold actions to assure a sustainable future for everyone. To take part in the contest, which is open to everyone aged 13-30 years, participants can upload 2-3 minute speeches in which they describe their vision for the future. A short-list will be developed through an online voting system, with the video creators with the most votes being selected as finalists. A jury will then select and announce the winner on 15 May.

حسین بدری پور
من بیش از یک دهه سابقه کار در سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور را دارم و در حال حاضر هم در مقطع دکترای منابع طبیعی تحصیل می نمایم. هدف از راه اندازی این وبلاگ اطلاع رسانی در خصوص مباحث روز منابع طبیعی و محیط زیست از قبیل همایش ها، پروژه ها و طرح های مرتبط در سطح ملی و بین المللی می باشد.
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :