طبیعت امروز Today's Nature
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: حسین بدری پور - پنجشنبه ٢٩ دی ۱۳٩٠

نگاهی دقیق به پتانسیل های تقلیل جهانی اثرات تقلیل اقلیم حاکی از آن است که تغییرات کشاورزی و کاربری اراضی از جمله تخریب جنگل در مناطق حاره ای نزدیک به یک سوم انتشار گازهای گلخانه ای جهان را سبب می شود. بر پایه گزارشی که فائو منتشر کرده است 70% پتانسیل های تقلیل کشاورزی در کشورهای در حال توسعه مهیا می باشد. در این جا دو گزارش ارائه شده است که مقوله توان کنترل انتشار گازهای گلخانه ای در بخش کشاورزی را بررسی نموده است.

a glance at global mitigation potentials shows that changes in agriculture and land use, including deforestation in tropical areas, currently account for one-third of global greenhouse gas emissions.

FAO figures reveal that 70% of the agricultural mitigation potential can be realized in developing countries.
However, globally, three-quarters of all malnourished people depend on agriculture and would be directly affected by international mitigation agreements aimed at agriculture.

Against this background, MISEREOR would like to share two new papers with you. They examine whether the so called climate smart agriculture solutions No-Till and Biochar actually lead to climate-friendly and equitable agriculture with a clear commitment to a pro-poor approach.

They show that their potential to sequester carbon are far overestimated while at the same time, their potential to ensure food security and sustainable development is rather low or, regarding biochar, even contra productive.


No-till agriculture – a climate smart solution?
By Andreas Gattinger, Julia Jawtusch,
Adrian Muller, Paul Mäder, Research Institute of Organic Agriculture
(FiBL)
http://www.misereor.de/fileadmin/redaktion/MISEREOR_no%20till.pdf

Biochar – a climate smart solution?
By Almuth Ernsting, Biofuelwatch
http://www.misereor.de/fileadmin/redaktion/Report1_Biochar_111122.pdf

حسین بدری پور
من بیش از یک دهه سابقه کار در سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور را دارم و در حال حاضر هم در مقطع دکترای منابع طبیعی تحصیل می نمایم. هدف از راه اندازی این وبلاگ اطلاع رسانی در خصوص مباحث روز منابع طبیعی و محیط زیست از قبیل همایش ها، پروژه ها و طرح های مرتبط در سطح ملی و بین المللی می باشد.
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :