طبیعت امروز Today's Nature
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: حسین بدری پور - شنبه ۱٠ دی ۱۳٩٠

قطعاَ همه ما با دستورالعمل ها و برنامه های دولتی برخورد داشته ایم که از هوا نازل شده اند و هیچ کس غیر از تدوین کنندگان و تصویب کنندگان از آن ها خبری نداشته اند. چندی است در برنامه های مختلف تاکید بر آن است که بومیان ضمن اطلاع کامل و دسترسی آزاد به اطلاعات در جریان کامل طرح ها از نقطه صفر آن ها قرار گیرند. در این خصوص REDD پیش نویسی تهیه کرده است که ذیلاً می توانید آن را دریافت نمائید.

We are happy to announce that the draft UN-REDD Programme Guidelines on Free, Prior and Informed Consent (FPIC) are now ready and open for public review. We welcome your comments until 15 January 2012. You may download the Guidelines in English, Spanish or French at the following link:

http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=1333&Itemid=53

The aim of the Guidelines is to outline a normative, policy and operational framework for UN-REDD Programme partner countries to seek FPIC, as and when appropriate, as determined by the Programme partner country in consultation with relevant rights-holders. The Guidelines also provide definitions of the underlying elements of FPIC and information on grievance and accountability.

The Guidelines were developed through a consultative process with indigenous peoples and civil society representatives via a series of regional consultations held between June 2010 and January 2011 in the 3 regions where the UN-REDD Programme is active: Africa, Asia and the Pacific, and Latin America and the Caribbean. During these consultations, participants developed definitions and processes to operationalize FPIC for the UN-REDD Programme. You may access the reports for these consultations at the following link:

http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=1334&Itemid=53

 Please also visit the UN-REDD Programme’s updated Stakeholder Engagement page for additional background information:

http://www.un-redd.org/Stakeholder_Engagement/Guidelines_on_FPIC/tabid/55718/Default.aspx

We value your commentsand feedback on the Guidelines in order to strengthen them further. We also kindly ask you to disseminate them widely through your networks.

 Please direct all comments to jennifer.laughlin@undp.org and gaythri.srikanthan@undpaffiliates.org by 15 January 2012.

 Best regards,

 Charles McNeill, on behalf of the UN-REDD Programme

 

Charles Ian McNeill, Ph.D.

Senior Policy Advisor

Environment & Energy Group

United Nations Development Programme

304 East 45th Street, Room 984

New York, NY  10017

Tel: 212 906-5960, Fax: 212 906-6973

Email: charles.mcneill@undp.org

حسین بدری پور
من بیش از یک دهه سابقه کار در سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور را دارم و در حال حاضر هم در مقطع دکترای منابع طبیعی تحصیل می نمایم. هدف از راه اندازی این وبلاگ اطلاع رسانی در خصوص مباحث روز منابع طبیعی و محیط زیست از قبیل همایش ها، پروژه ها و طرح های مرتبط در سطح ملی و بین المللی می باشد.
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :