طبیعت امروز Today's Nature
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: حسین بدری پور - جمعه ٩ دی ۱۳٩٠

 پایگاه اطلاعاتی از روش های تقلیل اثرات تغییر اقلیم به تازگی راه اندازی شده است که اطلاعات کشورها را جمع آوری و به عنوان مرکزی برای تبادل تجربیات عمل می کند. این پایگاه را موسسه German International Climate Initiative راه اندازی نموده است.

A database on Nationally Appropriate Mitigation Measures (NAMAs) is available at www.nama-database.org.

It is an expanding resource containing the latest activities taking place around the world on Nationally Appropriate Mitigation Actions. The mission is to create a valuable source of information for policy makers, researchers and other interested stakeholders to increase knowledge-sharing and cooperation in this emerging field. The focus is on concrete NAMA activities and proposals that are currently being developed and implemented.

This database is open to all for retrieving data and for making contributions. It is moderated by experts in the field. Data is made available in open data standards for reuse by researchers and other interested parties. Submissions may be sent to submissions@namadatabase.org. A template is available for such submissions, but any information is accepted. If language is a barrier, we also process information in languages other than English.

The website provides explorations of data including visualizations, statistics and other interesting information about the NAMAs in the database. The database is part of a project funded by the German International Climate Initiative.

With kind regards,

Niklas Höhne

حسین بدری پور
من بیش از یک دهه سابقه کار در سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور را دارم و در حال حاضر هم در مقطع دکترای منابع طبیعی تحصیل می نمایم. هدف از راه اندازی این وبلاگ اطلاع رسانی در خصوص مباحث روز منابع طبیعی و محیط زیست از قبیل همایش ها، پروژه ها و طرح های مرتبط در سطح ملی و بین المللی می باشد.
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :