طبیعت امروز Today's Nature
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: حسین بدری پور - پنجشنبه ۸ دی ۱۳٩٠

گزارش فائو در مورد دام جهان از افزایش شدید مصرف گوشت در سال های آتی سخن می گوید به نحوی که درصد رشد میزان مصرف گوشت تا سال 2050، 73% خواهد بود. در آن گزارش هم چنین آمده است که این میزان گوشت مورد نیاز از سیستم های دام داری فشرده تامین خواهد شد که آلودگی آب های زیرزمینی و انتشاز گازهای گلخانه ای از تبعات توسعه آن ها می باشد.

FAO World Livestock Report Projects Drastic Increase in Meat FAOConsumption

14 December 2011: The Food and Agriculture Organization of the UN (FAO) has released the 2011 World Livestock Report, which underscores the strains that a growing world population and increased consumption of animal protein will place on natural resources.

The FAO projects a 73% increase in meat consumption by 2050 and that much of the future demand for livestock will be met by large-scale/intensive operations, which may pose significant environmental impacts through groundwater pollution and increased emissions.

The report highlights approaches to mitigate these effects through increasing efficiency and reducing pollution, reducing the input of water and grain per unit of output, and recycling by-products. It underscores the need to focus on increasing the efficiency of livestock systems in converting natural resources into food and reducing waste. It stresses the need to refocus efforts on improving livestock systems.

The report also notes the important contribution of livestock and livestock products to the nutrition of low-income households in developing countries and discussing particular issues facing livestock dependant pastoral societies, which are highly vulnerable to climate change. [Publication: World Livestock 2011] [FAO Press Release]

حسین بدری پور
من بیش از یک دهه سابقه کار در سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور را دارم و در حال حاضر هم در مقطع دکترای منابع طبیعی تحصیل می نمایم. هدف از راه اندازی این وبلاگ اطلاع رسانی در خصوص مباحث روز منابع طبیعی و محیط زیست از قبیل همایش ها، پروژه ها و طرح های مرتبط در سطح ملی و بین المللی می باشد.
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :