طبیعت امروز Today's Nature
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: حسین بدری پور - یکشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩٠

لینک فراخوان همایش فوق را روی سایت تغییر اقلیم بهروز حسنی مهموئی دیدم و از همان جا مستقیم روی سایت همایش رفته و کپی کردم. موقع کپی کردن یادم افتاد که ای بابا این همایش در انگلستان است بعید است تا آن موقع روابط به حدی برسد که بشود ویزا گرفت. بعد یادم افتاد که ای بابا دو ماه پیش که در همایش بین المللی حریق که در استان گلستان برگزار شد و سه مقاله به صورت پوستری ارائه دادم علی رغم بارها پیگیری گواهی های مربوطه را دریافت ننموده ام....

سایت همایش هم اینجاست.

http://www.wessex.ac.uk/12-conferences/forest-fires-2012.html

Forest Fires 2012
cfp.jpg

ForestFires_112x140
Download Pdf

3rd International Conference on Modelling, Monitoring and Management of Forest Fires


22 – 24 May, 2012

New Forest, UK

Submit an Abstract Register PDF Brochure

Supported by the International Journal of
Sustainable Development and Planning
 

 Introduction

ForestFires_200x250Following the success of the first two International Conferences on Forest Fires held in Toledo (2008) and in Kos (2010), it has been decided to reconvene the meeting in the New Forest, UK, at the Wessex Institute of Technology campus.

This conference aims to address all aspects of forest fires, from fire propagation in different scenarios to the optimum strategies for firefighting. It will also cover issues related to economic, ecological, social and health effects.

Forest fires are very complex phenomena which, under the right physical conditions, can rapidly devastate large areas, as demonstrated by recent events.

Different approaches are required for controlling fires in rural areas as opposed to urban environments, and strongly depend on the physical characteristics of the surrounding region. It also depends on weather conditions, regional activities, forest type, as well as social and economic factors.

At present there is insufficient knowledge of the behaviour of fires and how they propagate. This lack of appropriate studies makes these phenomena very difficult to control, and is one of the most important obstacles to development of a reliable decision support system. Public concern in this topic is increasing as uncontrolled fires may lead to major ecological disasters, and usually result in negative economic and health implications for the region.

حسین بدری پور
من بیش از یک دهه سابقه کار در سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور را دارم و در حال حاضر هم در مقطع دکترای منابع طبیعی تحصیل می نمایم. هدف از راه اندازی این وبلاگ اطلاع رسانی در خصوص مباحث روز منابع طبیعی و محیط زیست از قبیل همایش ها، پروژه ها و طرح های مرتبط در سطح ملی و بین المللی می باشد.
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :