طبیعت امروز Today's Nature
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: حسین بدری پور - جمعه ۱۸ آذر ۱۳٩٠

فائو نشریه ای با عنوان  Land Tenure Journal  دارد یعنی حق انتفاع که این شماره آن به مباحث حق انتفاع و تغییر اقلیم اختصاص یافته است.

A thematic issue of the Land Tenure Journal is now available online. The articles can be accessed through: www.fao.org/nr/tenure/land-tenure-journal
 

This thematic issue brings together theories and practices related to land tenure and climate change both from the mitigation and adaptation perspectives.
Articles
look at the implications that REDD+ and Payments for Environmental Services pose to land tenure and administration, propose approaches to deal with the new challenges and analyse the adaptation of local tenure systems and livelihoods to climate change.

 The Land Tenure Journal is peer-reviewed and aims to be an open, impartial and practice-oriented global forum for exchanging the latest knowledge in land tenure. It aims to be a leading publication in the areas of land tenure, land policy and land reform.
The target audience of the journal are land professionals and practitioners. The journal also allows room for relevant academic contributions and theoretical analyses.

حسین بدری پور
من بیش از یک دهه سابقه کار در سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور را دارم و در حال حاضر هم در مقطع دکترای منابع طبیعی تحصیل می نمایم. هدف از راه اندازی این وبلاگ اطلاع رسانی در خصوص مباحث روز منابع طبیعی و محیط زیست از قبیل همایش ها، پروژه ها و طرح های مرتبط در سطح ملی و بین المللی می باشد.
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :