طبیعت امروز Today's Nature
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: حسین بدری پور - دوشنبه ٢٠ تیر ۱۳٩٠

کنوانسیون مقابله با بیابان زایی و تقلیل اثرات خشکسالی برای این که بتواند اقدامات کشورها را پایش نماید و ارزیابی ای داشته باشد از روند مثبت یا احیاناً منفی اقدامات کشورها، نمی توانست به گزارشات مرسوم کشورها تکیه کند لذا مجبور به تدوین ابزاری برای پایش کشورها شد. اما طبیعی است که انجام چنین کاری در سطح جهان با وجود تنوع جغرافیایی، اقلیمی، اقتصادی، اجتماعی و ... امر فوق العاده دشواری است لذا در مجموع به این جمع بندی رسیدند که از میان انبوه شاخص های موجود، روی یک سری به عنوان شاخص های حداقلی به اجماع رسیده و همان ها را ملاک عمل قرار دهند که نهایتاً موارد ذیل در نشست هشتم اعضاء متعاهد کنوانسیون فوق (COP 8)  Hآن ها قطعی شدند.

این شاخص ها در راستای 3 هدف استراتژیک کنوانسیون فوق برای برنامه ده ساله اش تدوین شدند که اهداف فوق عبارتند از:

هدف استراتژیک (1)

بهبود شرایط زندگی مردم تحت تاثیر بیابانزائی

هدف استراتژیک (2)

بهبود شرایط اکوسیستمهای تخریب یافته

هدف استراتژیک (3)

ایجاد منفعت جهانی از طریق اجرای موثر (UNCCD)

 

سری حداقلی شاخصهای موثر    ( Minimum set of Impact Indicator ): سری فوق متشکل از 11 شاخص می باشد که در مجموع دید خوبی از وضعیت و روند اقدامات کشورها ارائه می دهد. این شاخص ها عبارتند از:

1- سرانه آب قابل دسترس

2- جمعیت با درآمد بالای خط فقر

3- مصرف سرانه کالری و تغذیه کودکان
4- توسعه انسانی HDI
5- سطح تخریب اراضی
6- تنوع گیاهی و جانوری
7- خشکسالی
8- ترسیب کربن
9- تغییر کاربری
10- پوشش زمین
11- سطح تحت پوشش مدیریت پایدار سرزمین SLM

 

 

حسین بدری پور
من بیش از یک دهه سابقه کار در سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور را دارم و در حال حاضر هم در مقطع دکترای منابع طبیعی تحصیل می نمایم. هدف از راه اندازی این وبلاگ اطلاع رسانی در خصوص مباحث روز منابع طبیعی و محیط زیست از قبیل همایش ها، پروژه ها و طرح های مرتبط در سطح ملی و بین المللی می باشد.
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :